เลือกสกุลเงิน
 • สหรัฐอเมริกา
  ดอลลาร์สหรัฐฯ
  USD (US$)
 • นานาชาติ
  ดอลลาร์ฮ่องกง
  HKD (HK$)
 • อินเดีย
  รูปีอินเดีย
  INR (₹)
 • อินโดนีเซีย
  รูเปียห์อินโดนีเซีย
  IDR (Rp)
 • ญี่ปุ่น
  เยนญี่ปุ่น
  JPY (¥)
 • เกาหลีใต้
  วอนเกาหลี
  KRW (₩)
 • มาเลเซีย
  ริงกิตมาเลเซีย
  MYR (RM)
 • ฟิลิปปินส์
  เปโซฟิลิปปินส์
  PHP (₱)
 • สิงคโปร์
  ดอลลาร์สิงคโปร์
  SGD (S$)
 • ไทย
  บาทไทย
  THB (฿)
 • ไต้หวัน
  ดอลลาร์ไต้หวัน
  TWD (NT$)
 • เวียดนาม
  ดองเวียดนาม
  VND (₫)
รถเข็น
รถเข็นของคุณว่างเปล่า
ผลรวมย่อย
0
คะแนนที่จะได้ในรถเข็น:
+6190 คะแนน
?
เพิ่มลงในรถเข็นของคุณแล้ว!
ลบออกแล้ว ถูกเพิ่มลงในรถเข็นของคุณแล้ว!
ถูกลบออกจากรถเข็นของคุณแล้ว!
เลิกทำ

ข้อกำหนดการใช้งาน

สารบัญ

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) ประกอบด้วยข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างบริษัท Nanoleaf Canada Ltd. (“Nanoleaf”) และคุณ ซึ่งเป็นผู้เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ (“คุณ”) ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้จะอธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขอันผูกพันตามกฎหมายในการใช้งานเว็บไซต์ Nanoleaf ซึ่งเป็นเจ้าของ ดำเนินการ และบำรุงรักษาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม โดย Nanoleaf และรวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Nanoleaf ซึ่งนำทางมายังเว็บไซต์ โดเมนย่อยทั้งหมดที่จัดเตรียมโดยเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านั้นหรือในเว็บไซต์เอง และแอพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดได้ทั้งหมด ฟีเจอร์ ฟังก์ชันการทำงาน เนื้อหา หรือข้อมูลซึ่งเผยแพร่หรือจัดเตรียมให้ในเว็บไซต์

เมื่อใช้งานเว็บไซต์ จะถือว่าคุณได้อ่านและถือเป็นการบ่งชี้ว่าคุณยอมรับ และตกลงที่จะผูกมัดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งานนี้ ซึ่งจะใช้ควบคุมการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

หากคุณไม่ตกลงตามข้อใดหรือหลายข้อของข้อกำหนดนี้ คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ได้และต้องออกจากเว็บไซต์

เมื่อได้พิจารณาถึงข้อสัญญาและข้อตกลงต่อกันที่มีในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ และข้อพิจารณาอันดีและมีคุณค่าอื่นแล้ว (ซึ่งได้แสดงการยอมรับต่อความเพียงพอและการได้รับไว้ ณ ที่นี้) คุณและ Nanoleaf ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้:

วัถุประสงค์และบริการเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้เปิดให้คุณใช้งานโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลแก่คุณ เว็บไซต์อาจจัดให้มีบริการบางอย่าง (แต่ละบริการให้เรียกว่า “บริการ”) เป็นครั้งคราว ซึ่งบริการเหล่านี้อาจกำหนดให้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะของบริการนั้น ๆ (“ข้อกำหนดการให้บริการ”) ไปจนถึงกฎเกณฑ์การดำเนินการ นโยบาย และขั้นตอนทั้งหมดที่อาจเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์โดย Nanoleaf เป็นครั้งคราวไป ซึ่งจะมีการแจ้งให้คุณทราบก่อนการใช้บริการดังกล่าว ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดการใช้งานนี้และข้อกำหนดการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ให้ยึดถือข้อกำหนดการใช้งานนี้ แต่เฉพาะในส่วนที่มีความไม่สอดคล้องกันเท่านั้น Nanoleaf ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือเปลี่ยนแปลง กำจัด หรือหยุดให้บริการใด ๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามสิบ (30) วัน ด้วยเหตุผลใดก็ตาม พิจารณาว่ามีเงื่อนไขพิเศษใดที่ควรกำหนดไว้สำหรับบริการใดเป็นการเฉพาะหรือไม่ โดยเฉพาะบริการที่มีธุรกรรมการเงิน การชำระเงินโดยผู้ใช้ ฟังก์ชันการอัปโหลด การใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก การดาวน์โหลด เป็นต้น

การยอมรับและแก้ไขข้อกำหนด

เว็บไซต์และบริการเสนอให้ตามการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ Nanoleaf สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดการใช้งานนี้ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อที่ 3 ถึง 27 หาก Nanoleaf ต้องการจะปรับเปลี่ยนหรือแทนที่ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คุณทราบล่วงหน้าด้วยการโพสต์ไอคอนบนเว็บไซต์เพื่อบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเวลา 60 วันก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ หากคุณใช้งานเว็บไซต์หลังจากที่ได้รับแจ้งเตือนการแก้ไขหรือแทนที่ ถือว่าคุณได้อ่านและเป็นการบ่งชี้การยอมรับและการตกลงที่จะผูกมัดตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับแก้ไขหรือแทนที่ ซึ่งข้อกำหนดฉบับแก้ไขหรือแทนที่นี้ให้เรียกว่า ข้อกำหนดการใช้งาน

เยาวชน

เว็บไซต์และบริการไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานโดย และไม่ได้ทำการตลาดหรือนำเสนอต่อเยาวชนหรือบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี

บัญชีและรหัสผ่าน

ในการจะเข้าถึงและใช้งานฟีเจอร์บางประการของเว็บไซต์ คุณจำเป็นจะต้องสร้างบัญชี ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้าง ลงทะเบียน และดูแลบัญชีของคุณ คุณจะต้องให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้องแก่ Nanoleaf ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมล ชื่อและนามสกุล (ไม่บังคับ) ชื่อผู้ใช้ที่สร้างขึ้น (ไม่บังคับ) และข้อมูลอื่นใดที่ Nanoleaf ร้องขอระหว่างกระบวนการลงทะเบียนบัญชีหรือต่ออายุบัญชีลูกค้า (“ข้อมูลการลงทะเบียน”) ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้ อาทิ ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ เพศ วันเกิด ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับตัวคุณ ที่คุณเลือกที่จะมอบให้แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ และข้อมูลอื่นใดที่ระบุตัวตนว่าคุณเป็นใคร Nanoleaf จะใช้งานข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสอดคล้องตามข้อกำหนดการใช้งานนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Nanoleafเท่านั้น

คุณตกลงที่จะ: (ก) ดูแลและปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวตามความจำเป็นเพื่อรักษาความเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ และความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวนั้น (ข) รักษาความลับของรหัสผ่านหรือตัวระบุบัญชีอื่นใดที่คุณเลือก หรือได้กำหนดให้คุณไว้อันเป็นผลจากการลงทะเบียนหรือสร้างบัญชีกับเว็บไซต์ และ (ค) รับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าวนั้น นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Nanoleaf ทราบทันทีในกรณีที่มีการใช้งานรหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตในกรณีที่รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณเกิดการรั่วไหล การล้มเหลวที่จะปฏิบัติตามวรรคนี้อาจนำไปสู่การยุติบัญชีของคุณโดยทันที ยกเว้นหากคุณอาศัยอยู่ในควิเบก Nanoleaf ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางใดก็ตาม ต่อความสูญเสียหรือเสียหายในรูปแบบใดก็ตามที่เป็นผลมาจาก หรือเชื่อมโยงกับความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อนี้

ใบอนุญาต

Nanoleaf ยินยอมมอบสิทธิและการอนุญาตแบบมีข้อจำกัด ไม่ผูกขาด ส่วนบุคคล ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่สามารถให้อนุญาตช่วงได้ และสามารถเพิกถอนได้แก่คุณเพื่อ (ก) เข้าถึงเว็บไซต์เพื่อรับบริการตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ และ (ข) เข้าถึง ชม และพิมพ์ข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่เผยแพร่ไว้ให้ใช้งานได้บนเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานส่วนตัว ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ และเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น เพื่อช่วยเหลือคุณในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ ยกเว้นแต่การอนุญาตและสิทธิแบบจำกัดที่มอบให้คุณโดยชัดเจนในข้อกำหนดการใช้งาน ข้อกำหนดการใช้งานนี้ไม่ได้ให้สิทธิหรือการอนุญาตอื่นใดแก่คุณ ทั้งโดยชัดเจนหรือโดยนัย โดยกฎหมายปิดปาก หรือภายใต้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นใดของ Nanoleaf หรือบุคคลภายนอกอื่นใด Nanoleaf อาจยุติการอนุญาตนี้เมื่อใดและด้วยเหตุผลใดก็ได้

การระงับชั่วคราวหรือยุติการเข้าถึง

Nanoleaf อาจระงับชั่วคราวหรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและโดยไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบอื่นใดต่อคุณ หากว่า Nanoleaf ได้พิจารณาภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวแล้วว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้ Nanoleaf ยังอาจระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ชั่วคราวหรือยุติข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในกรณีที่ข้อกำหนดการใช้งานยุติลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะยังคงมีข้อผูกมัดดังที่ได้ระบุในข้อกำหนดการใช้งานนี้ Nanoleaf จะไม่มีความรับผิดชอบในรูปแบบหรือลักษณะใด ๆ ต่อคุณด้วยเหตุจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไข ระงับ หรือหยุดการเผยแพร่เว็บไซต์หรือบริการใด ๆ หรือทั้งหมดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เว้นเสียแต่ว่าคุณจะพำนักอยู่ในควิเบก คุณตกลงที่จะไม่เรียกร้องใด ๆ ต่อ Nanoleaf รวมถึงในด้านการสูญเสียรายได้ กำไร หรือโอกาส อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไข ระงับ หรือหยุดการเผยแพร่ หรือจากการชำระเงินหรือดำเนินการใด ๆ ที่กระทำไปโดยอาศัยความคาดหวังต่อความต่อเนื่องของเว็บไซต์ บริการ หรือข้อกำหนดการใช้งานนี้ เว้นเสียแต่ว่าคุณจะพำนักอยู่ในควิเบก

เนื้อหา

เว็บไซต์อาจประกอบด้วยรูปภาพ ข้อความ ผลงาน ไฟล์เสียง เสียง และเนื้อหาและข้อมูลอื่นที่เป็นของบุคคลภายนอก (“เนื้อหาของบุคคลภายนอก”) คุณตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อกำหนดการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้น ให้บังคับใช้กับการเข้าถึงและใช้งานเนื้อหาของบุคคลภายนอกใด ๆ และคุณยังตกลงต่อไปที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่เจาะจงสำหรับเนื้อหาของบุคคลภายนอกนั้น และรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เจาะจงไว้ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ Nanoleaf ไม่รับผิดชอบ และไม่รับผิดต่อเนื้อหาใด ๆ ของบุคคลภายนอก

เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่โดย Nanoleaf ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาของบุคคลภายนอก (“เนื้อหาของ Nanoleaf”) นั้นเป็นของ Nanoleaf และ/หรือบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว คุณไม่สามารถ: (ก) เผยแพร่ ทำการแสดงหรือจัดแสดงต่อสาธารณะ หรือสื่อสารต่อสาธารณะ หรือแจกจ่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งเนื้อหาของ Nanoleaf แก่บุคคลภายนอก (ข) ทำการตลาด ขาย ขายต่อ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ซึ่งเว็บไซต์หรือเนื้อหาของ Nanoleaf ทั้งหมด (ค) เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบจากเว็บไซต์และใช้เนื้อหาใด ๆ ของ Nanoleaf ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องมือขุดค้นข้อมูล หุ่นยนต์ หรือเครื่องมือและวิธีการเก็บและสกัดข้อมูลที่ใกล้เคียงกันนั้น หรือ (ง) ใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของ Nanoleaf ในรูปแบบดัดแปลงหรือสร้างสรรค์ต่อเนื่อง

หากคุณได้เปิดเผยข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ แก่ Nanoleaf บนหรือผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงการติดต่อ Nanoleaf หรือแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดเกี่ยวกับบริการของ Nanoleaf หรือเว็บไซต์ (“เนื้อหาของผู้ใช้”) ถือว่าคุณได้มอบการอนุญาตสากลแบบไม่ผูกขาด สามารถถ่ายโอนได้ ให้อนุญาตช่วงได้ เพิกถอนได้ ปราศจากลิขสิทธิ์ และไม่มีการสิ้นสุด เพื่อการจัดเก็บ ใช้งาน คัดลอก สร้างขึ้นใหม่ ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน แก้ไข แปล เผยแพร่ ทำการแสดง และจัดแสดงเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวที่คุณได้เผยแพร่บน ผ่าน หรือโดยความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์โดยไม่มีการชำระเงินหรือการจำกัดใด ๆ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณได้เผยแพร่บนหรือผ่านเว็บไซต์ หรือที่เผยแพร่โดยใช้บัญชีเว็บไซต์ของคุณ หากคุณเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้ คุณได้รับรองว่าตนมีสิทธิที่จะดำเนินการดังกล่าว คุณไม่สามารถโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ที่มีความรุนแรง โป๊เปลือย โป๊เปลือยบางส่วน เลือกปฏิบัติ ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิ์ สร้างความเกลียดชัง ลามกอนาจาร หรือส่อความหมายทางเพศบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ได้ Nanoleaf สามารถลบเนื้อหาของผู้ใช้ใดก็ได้ที่ Nanoleaf เห็นว่าไม่เหมาะสม คุณเข้าใจและตกลงว่า Nanoleaf ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้และคุณจะใช้งานเว็บไซต์ด้วยความเสี่ยงด้วยตนเอง

ข้อจำกัดการใช้งาน

คุณตกลงยินยอมว่าระหว่างที่ใช้งานเว็บไซต์ คุณจะไม่: (ก) โพสต์หรือส่งไฟล์ใด ๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจัน หรือรหัสโปรแกรมอื่นใดที่แสดงคุณสมบัติด้านการปลอมปนหรือทำลาย (ข) โพสต์หรือส่งข้อมูลหรือเนื้อหาที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่เป็นความเท็จ ชี้นำให้เข้าใจผิด คลาดเคลื่อนจากความจริง หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลภายนอก หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง โจมตี หรือเหยียดหยามบุคคลภายนอกใด ๆ (ค) เผยแพร่ เปิดเผย อนุญาตช่วง แจกจ่าย ถ่ายโอน มอบหมาย หรืออนุญาตในทางอื่นใดให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึง ใช้งาน อ่าน หรือมีช่องทางเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยวิธีอื่นใด เว้นแต่จะได้อนุญาตไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดการใช้งานนี้ (ง) ใช้เว็บไซต์เพื่อให้ผลประโยชน์จากการใช้งานบัญชีของคุณ หากมี แก่บุคคลอื่นหรือเพื่อบุคคลอื่น (จ) แทรกแซงหรือหลบเลี่ยงการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือกลไกคุ้มครองทางเทคนิคอื่นใด ดำเนินการวิศวกรรมย้อนกลับ แปลกลับ แยกส่วน หรือวิเคราะห์ด้วยการแยกส่วนในรูปแบบใด ๆ ทั้งบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ หรือซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเนื้อหาอันเป็นส่วนประกอบนั้น ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต (ฉ) โพสต์หรือส่งข้อมูลซึ่งประกอบเป็นโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย จดหมายขยะ สแปม หรือจดหมายลูกโซ่ อันไม่ได้เป็นที่ร้องขอหรือได้รับอนุญาต (ช) โพสต์หรือส่งข้อมูลหรือเนื้อหาซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นการผิดกฎหมายอาญา เกิดความเสียหายในทางแพ่ง หรือผิดกฎหมายในทางอื่นใด (ซ) ใช้เว็บไซต์หรือบริการเพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลที่อยู่ ส่งสแปม หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวในทางใด ๆ (ญ) ใช้สไปเดอร์ บอต หรือโปรแกรมอัตโนมัติหรืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ในการสอดส่องหรือคัดลอกหน้าเว็บหรือเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดอันเชื่อมโยงกับการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ (ฎ) ดำเนินการหรือใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์ใดที่อาจส่งผลให้หรือมีเจตนาที่จะแทรกแซงการดำเนินการหรือการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปิดการทำงาน เพิ่มการทำงานให้เกินโหลด หรือเพิ่มการทำงานจนเกินขีดจำกัดของเว็บไซต์ หรือ (ฏ) คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ หรือแจกจ่ายซ้ำส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์ รวมถึงการบันทึกแคช การดึงกรอบแสดงผล หรือวิธีที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nanoleaf เสียก่อน

ข้อมูลส่วนบุคคล

คุณตกลงยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Nanoleaf ซึ่งได้นำมาประกอบไว้ที่นี้เพื่อการอ้างอิง และประกอบเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของข้อกำหนดการใช้งาน การตกลงยอมรับข้อกำหนดการใช้งานด้วยการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้แสดงความยินยอมโดยชัดแจ้งให้มีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลของคุณ รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคล ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณรับรองและรับประกันต่อ Nanoleaf ว่าคุณมีสิทธิและอำนาจเต็มโดยไม่มีข้อจำกัดและได้รับอำนาจอย่างเต็มที่ที่จะให้ข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดแก่ Nanoleaf (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ) ตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ และ Nanoleaf มีอำนาจและได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวดังที่และตามขอบเขตที่ได้ให้ไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้

การใช้งานคุกกี้

คุณตกลงยินยอมว่า Nanoleaf มีสิทธิที่จะสอดส่องและตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์และบริการได้เป็นครั้งคราว และใช้งาน “คุกกี้” “ไฟล์บันทึก” และ “ข้อมูลการเยี่ยมชม” ของคุณตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก

การใช้บริการบางประการอาจมีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกบริการดังกล่าวซึ่งจะเปิดเผยกับคุณระหว่างการลงทะเบียนครั้งแรกหรือในขั้นตอนการต่ออายุสมาชิกของบริการนั้น ๆ ซึ่งจะต้องชำระตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านั้น

การสนับสนุน

Nanoleaf อาจใช้ดุลพินิจของตน โดยไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องทำหรือเป็นไปตามข้อจำกัดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (หรือที่จะโพสต์ลงในเว็บไซต์เป็นครั้งคราว) ที่จะให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และบริการใด ๆ ของคุณ

เว็บไซต์และบริการที่มอบให้ “ตามที่เป็นอยู่”

คุณเข้าใจและตกลงยินยอมว่าเว็บไซต์ บริการ เนื้อหาใด ๆ ของบริษัท และข้อมูลและสื่ออื่นใดที่เผยแพร่หรือมีให้บนเว็บไซต์หรือเป็นส่วนหนึ่งของบริการนั้น มีให้ในรูปแบบ “ตามที่เป็นอยู่” และ”ตามที่มีให้” และ เว้นแต่ในขอบเขตที่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในเอกสารนี้และได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอปฏิเสธการรับรอง หรือรับประกัน หรือเงื่อนไขในรูปแบบหรือลักษณะใด ทั้งโดยชัดเจนหรือโดยนัย และไม่ว่าจะหยิบยกขึ้นโดยตัวบทกฎหมายหรือประการอื่นใดตามกฎหมาย จากกระบวนการตกลงหรือการดำเนินงานทั่วไป และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันหรือกำหนดเงื่อนไขโดยนัย เงื่อนไขหรือการรับประกันความสามารถในการซื้อขาย กรรมสิทธิ์ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก หรือเงือนไขหรือการรับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ

บริษัทไม่ได้เสนอคำแนะนำหรือข้อแนะนำที่เกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่ในบริการหรือเนื้อหาใด ๆ ของบริษัท และการดำเนินการใดที่ได้กระทำ หรือล้มเหลวที่จะกระทำ โดยพึ่งพาเนื้อหาใด ๆ ของบริษัท (หรือบริการ) ของคุณหรือบุคคลอื่นถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริษัทมิได้รับรองหรือรับประกันเป็นการเจาะจงว่าเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ (รวมถึงการจัดให้มีเนื้อหาของบริษัทใด ๆ) จะมีความถูกต้องแม่นยำ ไว้วางใจได้ เข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือมีความสมบูรณ์ หรือได้จัดเตรียมไว้ให้ในลักษณะที่จะต่อเนื่อง ตรงเวลา มั่นคงปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดที่มีนั้นสามารถ และจะต้องได้รับการแก้ไข หรือบริการ เนื้อหาของบริษัท ข้อมูล หรือผลลัพธ์ใด ๆ ที่ได้มานั้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดหรือความคาดหวังของคุณ หรือเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานจะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือองค์ประกอบอื่นที่อาจสร้างความเสียหายได้

คุณรับทราบว่าบริษัทมิได้ควบคุมข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ในแง่ใดก็ตามที่เสนอบนหรือผ่านทางเว็บไซต์โดยบุคคลภายนอก บริษัทและบริษัทในเครือไม่ต้องรับผิดชอบต่อ และไม่ได้รับประกันหรือรับรองความแม่นยำ ความเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ หรือประโยชน์ของเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ที่แจกจ่ายหรือทำให้ใช้งานได้ผ่านทางเว็บไซต์โดยบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

หากคุณไม่พึงพอใจกับเว็บไซต์ บริการ หรือข้อกำหนด เงื่อนไข แนวทาง แนวปฏิบัติ หรือนโยบายใด ๆ ของบริษัทในการดำเนินการเว็บไซต์และการให้บริการ คุณตกลงยอมรับว่าการเยียวยาแก้ไขเพียงอย่างเดียวที่คุณจะได้รับคือการหยุดการใช้งานเว็บไซต์และบริการ

การจำกัดความรับผิด

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในควิเบกห้ามมิให้มีการกำหนดเงื่อนไขใดที่จะยกเว้นผู้ค้าจากผลสืบเนื่องของการกระทำของตน หากคุณเป็นผู้บริโภคในควิเบก มาตราที่ 14 นี้ไม่มีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่จะยกเว้นบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทจากความรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของบริษัท

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลอื่นใด ต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายในรูปแบบหรือลักษณะใดก็ตามอันเป็นผลหรือเกิดขึ้นโดยมีความเชื่อมโยงกับการใช้งาน (หรือการไม่สามารถใช้งาน) เว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาของบริษัทหรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกใด ๆ (ไม่ว่าโดยรูปแบบของการกระทำหรือทฤษฎีความรับผิดชอบใด รวมถึงการฝ่าฝืนสัญญา การละเมิด การละเลย ความเที่ยงธรรม ความรับผิดโดยเคร่งครัด ทั้งโดยตัวบทกฎหมายหรือโดยประการอื่นใด และไม่คำนึงถึงการละเมิดโดยพื้นฐานหรือความล้มเหลวของวัตถุประสงค์สำคัญ) ที่ยอดรวมสะสมเกินกว่าที่คุณได้ชำระให้แก่บริษัทสำหรับบริการในช่วงเวลา 30 วันก่อนหน้าวันที่ที่คุณเรียกร้อง

ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทและกรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับเหมาภายนอก ซัพพลายเออร์ และผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท (เรียกรวมกันว่า “ฝ่ายบริษัท”) ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ เชิงลงโทษ โดยบทลงโทษ เป็นผลสืบเนื่อง เป็นผลจากการผิดสัญญา หรือโดยทางอ้อม ในรูปแบบหรือลักษณะใดก็ตามอันเป็นผลหรือเกิดขึ้นโดยมีความเชื่อมโยงกับการใช้งานเว็บไซต์หรือการให้บริการ (รวมถึงโดยความเชื่อมโยงกับการส่งหรือดาวน์โหลดหรือจัดเก็บข้อมูลใด ๆ หรือการรับส่งจากเว็บไซต์หรือการใช้ การพึ่งพาอาศัยต่อเนื้อหาของบริษัทหรือข้อมูลอื่นใดอันมีอยู่ในหรือจัดให้มีผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการ หรือการสูญเสียหรือเกิดความเสียหายต่อไฟล์หรือข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายในการกู้คืนหรือสร้างไฟล์หรือข้อมูลขึ้นมาใหม่ หรือการสูญเสียการใช้งานหรือขาดความพร้อมให้บริการ หรือการหยุดชะงักของธุรกิจหรือการสูญเสียรายได้หรือกำไร หรือการสูญเสียทางเศรษฐกิจอื่นใด) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและไม่คำนึงถึงรูปแบบหรือสาเหตุการกระทำ และไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือไม่ แม้ฝ่ายบริษัทหรือบุคคลใดในฝ่ายบริษัทอาจได้รับการแจ้งล่วงหน้าหรือมีเหตุอันสมควรที่จะต้องรู้ถึงโอกาสเกิดความเสียหายนั้นก็ตาม

คุณต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดต่อผลลัพธ์และประสิทธิภาพการทำงานและการใช้เว็บไซต์ บริการ หรือการสนับสนุนใด ๆ ที่จัดให้มีไว้

Nanoleaf ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการทำตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในที่นี้เมื่อความล้มเหลวนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุอันอยู่นอกเหนือความควบคุมโดยสมเหตุสมผลของ Nanoleaf รวมถึง โดยไม่จำกัดเพียงความล้มเหลวหรือเสื่อมถอยทางกลไก ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางการสื่อสาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งานนี้ที่จำกัดความรับผิดนั้นสะท้อนถึงการจัดสรรความเสี่ยงที่รับรู้และสมัครใจ การจัดสรรนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของข้อกำหนดการใช้งานนี้ คุณตกลงยอมรับว่าการจำกัดขอบเขตความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลแล้วตามสถานการณ์

การชดใช้

เว้นแต่คุณจะอาศัยอยู่ในควิเบก คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และไม่สร้างความเสียหายต่อฝ่าย Nanoleaf จากและต่อการเรียกร้อง การดำเนินการ การทวงถาม ความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่บุคคลดังกล่าวได้รับ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและทางบัญชีอันสมเหตุสมผล อันเป็นผลลัพธ์หรือการกล่าวหาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากการที่คุณ: (ก) ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ (ข) เข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้งานบริการ และ (ค) จัดให้มีเนื้อหาของผู้ใช้ ข้อมูลการลงทะเบียน หรือการเปิดเผยข้อมูลอื่นใดต่อ Nanoleaf ไปจนถึงการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดย Nanoleaf หรือฝ่าย Nanoleaf ฝ่ายอื่น ๆ ดังที่ได้พิจารณาไว้ในที่นี้

เครื่องหมายการค้า

ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ และชื่อ โลโก้ และเครื่องหมายการค้าของบริษัททั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์หรือใช้กับบริการ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nanoleaf (หรือซัพพลายเออร์ หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือผู้ออกใบอนุญาตที่เป็นบุคคลภายนอกของ Nanoleaf) การใช้เครื่องหมายใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือโดยเชื่อมโยงกับบริการโดยไม่มีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nanoleaf หรือเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวตามความเหมาะสม ถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด

เขตอำนาจศาล

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในควิเบกห้ามมิให้มีข้อกำหนดกฎหมายอื่นใดนอกเหนือจากกฎหมายของควิเบกและกฎหมายแห่งรัฐบาลกลางแคนาดา หากคุณเป็นผู้บริโภคในควิเบก วรรคต่อไปนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

เว็บไซต์นี้ดูแลโดย Nanoleaf จากสำนักงานซึ่งตั้งอยู่ในรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์ ตลอดจนการสื่อสาร การส่งข้อมูล และธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และการให้บริการจะถือว่าเกิดขึ้นในรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา คุณตกลงยอมรับว่าข้อกำหนดการใช้งานนี้จะควบคุม ตีความ และแปลความตามกฎหมายของรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดาแต่เพียงผู้เดียว และยอมรับว่ากฎหมายแห่งรัฐบาลกลางแคนาดาที่มีผลบังคับใช้ภายในนั้นและกฎหมายของรัฐออนตาริโอเป็นกฎหมายที่พึงบังคับใช้ คุณยอมรับอำนาจศาลของรัฐออนตาริโอแต่เพียงผู้เดียวโดยเพิกถอนไม่ได้ในทุกเรื่องและข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในที่นี้

คุณตกลงยอมรับโดยชัดเจนว่าในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งขึ้นภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้และข้อโต้แย้งดังกล่าวต้องตัดสินชี้ขาดกันในศาล ข้อโต้แย้งดังกล่าวต้องไม่ชี้ขาดกันโดยการตัดสินจากคณะลูกขุน และคุณได้ขอสละสิทธิ์ในการตัดสินโดยคณะลูกขุนไว้ ณ ที่นี้

การสละสิทธิ์

การละเว้นที่จะใช้สิทธิหรืออำนาจใดที่ Nanoleaf มีภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือการใช้สิทธิอำนาจดังกล่าวล่าช้า หรือการคัดค้านการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของคุณได้ทันท่วงทีและสมบูรณ์ครบถ้วน ไม่อาจลดทอนสิทธิหรืออำนาจดังกล่าวในการจะตีความการสละสิทธิ์ของการละเมิดที่สัมฤทธิ์ผลหรือข้อตกลงอื่นใด การสละสิทธิ์ใด ๆ โดย Nanoleaf จะต้องกระทำเป็นไปโดยลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยตัวแทนผู้มีอำนาจของ Nanoleaf

ข้อตกลงที่สมบูรณ์

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ พร้อมด้วยข้อกำหนดการให้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณและ Nanoleaf เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเข้าถึง และการใช้งานเว็บไซต์และบริการ และสาระสำคัญของข้อกำหนดการใช้งานนี้ ซึ่งจะแทนที่ข้อตกลง การเจรจาต่อรอง การรับรอง และการยื่นข้อเสนอก่อนหน้านี้และในปัจจุบันทั้งหมด ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา ระหว่าง Nanoleaf กับคุณ

การแปลความหมาย

ในข้อกำหนดการใช้งานนี้: (ก) คำที่มีความหมายเอกพจน์ให้หมายความรวมถึงพหูพจน์ และในทางกลับกันก็เช่นกัน (ข) คำว่า “รวมถึง” ทั้งหมดหมายความว่า “รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง” ตลอดทั้งข้อกำหนดการใช้งานนี้ (ค) จำนวนในหน่วยดอลลาร์ทั้งหมด หมายความถึงสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา เว้นแต่จะอธิบายเป็นอื่นอย่างชัดเจน (ง) การแบ่งข้อกำหนดการใช้งานออกเป็นหัวข้อ หัวข้อย่อย และการแทรกหัวเรื่องนั้นเป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลต่อการสร้างและแปลความหมายของข้อกำหนดการใช้งานนี้ (จ) คำหรืออักษรย่ออันเป็นที่รู้จักดีหรือมีความหมายเฉพาะทางในข้อตกลงนี้้เป็นการใช้ตามความหมายอันเป็นที่รู้จักนั้น และ (ฉ) คุณและ Nanoleaf ยอมรับว่าข้อกำหนดการใช้งานนี้ไม่ควรตีความเพื่อเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อฝ่ายใดด้วยเหตุผลที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือที่ปรึกษาโดยอาชีพของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมข้อกำหนดการใช้งานนี้

การแยกข้อสัญญา

หากข้อกำหนดใดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ถือว่าเป็นโมฆะหรือไม่อาจบังคับได้ในแง่ใดก็ตามโดยศาลผู้มีอำนาจในเขตอำนาจศาลนั้น ในกรณีดังกล่าว ข้อกำหนดที่เหลือของข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านั้นต่อบุคคลหรือสถานการณ์อันนอกเหนือจากที่ถือว่าเป็นโมฆะหรือไม่อาจบังคับได้จะไม่ได้รับผลกระทบ และข้อกำหนดดังกล่าวเหล่านั้นย่อมไม่เป็นโมฆะและมีผลบังคับได้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทั้งหมดที่อ้างถึงหรือประกอบอยู่ในนี้นั้น: (ก) ถือว่า “เป็นลายลักษณ์อักษร” ในทุกวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดในตัวบทกฎหมาย สัญญา หรือข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับเอกสารอันเป็นลายลักษณ์อักษร และ (ข) มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเช่นเดียวกับข้อตกลงที่ได้มีการลงนาม เอกสารฉบับพิมพ์ของข้อกำหนดการใช้งานนี้และประกาศอื่นใดที่ได้ให้ไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นเอกสารที่ยอมรับได้ในกระบวนการศาลและกระบวนการปกครองโดยอ้างอิงถึงหรือสัมพันธ์กับข้อกำหนดการใช้งานนี้ในขอบเขตเดียวกันและภายใต้เงื่อนไขเดียวกับเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่นที่จัดทำครั้งแรกและเก็บรักษาไว้ในรูปแบบเอกสารฉบับพิมพ์

ความสอดคล้องต่อกฎหมาย

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานนี้แล้ว คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์และบริการเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในท้องที่ ในประเทศ และนานาชาติ รวมถึงกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ไม่อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์และบริการในขอบเขตใดก็ตาม เมื่อการใช้งานดังกล่าวนั้นเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย การใช้งานเว็บไซต์ของคุณจากสถานที่ใด ๆ ก็ตามอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้กับคุณ คุณตกลงและยืนยันว่าการใช้งานเว็บไซต์ของคุณนั้นเป็นไปตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่ควบคุมคุณอยู่โดยสมบูรณ์ และคุณไม่ได้ถูกห้ามให้ใช้งานเว็บไซต์ด้วยข้อบังคับประการใดและคุณได้ขอความยินยอมและการอนุมัติทั้งหมดที่กำหนดไว้หรือมีความจำเป็นโดยสมเหตุผลไว้แล้ว

การยุติสัญญา

Nanoleaf สามารถยุติข้อกำหนดการใช้งานนี้และการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการได้หากคุณล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ภายใต้ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้ การปฏิเสธสิทธิ การจำกัดความรับผิด การยุติ ข้อกำหนดการแปลความหมาย และการรับประกันและการชดใช้ของคุณถือว่าคงอยู่ต่อไปภายหลังจากการยุติข้อกำหนดการใช้งานนี้ Nanoleaf ไม่มีความจำเป็นต้องคืนเงินจำนวนใด ๆ ที่คุณได้ชำระล่วงหน้าไว้เพื่อการใช้เว็บไซต์และบริการ หากมี ถ้าหากว่า Nanoleaf ยุติบัญชีหรือการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบริการใด ๆ ของคุณด้วยสาเหตุจากการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ Nanoleaf ยังอาจยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ทุกเวลาด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และค่าธรรมเนียมหรือค่าเรียกเก็บใด ๆ ที่คุณได้ชำระไว้ล่วงหน้าแล้วนั้น จะชำระคืนให้ตามสัดส่วน

การติดต่อ/แจ้งเตือน

หากคุณมีข้อสงสัยใดเกี่ยวข้อกำหนดการใช้งาน หรือต้องการแจ้งเตือนหรือสื่อสารกับ Nanoleaf ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน กรุณาติดต่อ Nanoleaf หรือโดยส่งเอกสารถึง Nanoleaf ด้วยตนเอง ด้วยบริการส่งพัสดุ หรือโดยไปรษณีย์ที่ 100 Front St E, 4th Floor, Toronto, ON M5A 1E1, Canada Nanoleaf อาจประกาศแจ้งหรือสื่อสารกับคุณผ่านทางเว็บไซต์ และคุณตกลงยอมรับว่าการประกาศแจ้งดังกล่าวนั้นถือเป็นการแจ้งเตือนแก่คุณแล้ว ไม่ว่าคุณจะได้เข้าถึงประกาศดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

การโอนสิทธิ

ข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นข้อตกลงส่วนบุคคลสำหรับคุณ และคุณไม่สามารถ่ายโอน โยกย้าย หรือให้อนุญาตช่วงต่อได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nanoleaf เสียก่อน Nanoleaf สามารถโอนสิทธิ ถ่ายโอน หรือมอบหมายสิทธิและภาระหน้าที่ใดของตนภายใต้ข้อตกลงนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ

บันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

วันที่โพสต์: 7 ธันวาคม 2017

วันที่มีผลบังคับใช้: 1 กุมภาพันธ์ 2018

ปรับปรุงแก้ไข 5 สิงหาคม 2020 เพื่อแจ้งที่อยู่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัท

Hello, Traveller! Hallo Reisender! Bonjour voyageur ! Halo, Wisatawan! Ciao, Viaggiatore! ようこそ、旅行者の皆様。 안녕하세요, 여행자 여러분들! สวัสดีนักเดินทาง! Xin chào, khách du lịch! 您好,喜愛旅行的各位!

We think there might be a better match for your location and language :) You can set these below for local prices and the fastest delivery. Wir glauben, dass es für Ihren Standort und Ihre Sprache eine bessere Übereinstimmung geben könnte :) Diese können diese unten einstellen, um lokale Preise und die schnellste Lieferung zu erhalten. Nous pensons qu’il pourrait y avoir de meilleurs résultats correspondant à votre emplacement et à votre langue :) Vous pouvez les préciser ci-dessous pour avoir une idée sur les prix locaux et les meilleurs délais de livraison. Kami pikir mungkin ada kecocokan yang lebih baik untuk lokasi dan bahasa Anda :) Anda dapat mengaturnya di bawah ini untuk harga lokal dan pengiriman tercepat. Potrebbe esserci una corrispondenza migliore per la località e la lingua da te scelta :) Impostale qui sotto per i prezzi a livello locale e una consegna più rapida. お客様の地域や言語によりピッタリのウェブページをお選びください :)以下から、現地の価格や最短の配信をご設定いただけます。 귀하의 위치와 언어에 더 적합한 매치가 있으리라 생각합니다. 지역 금액 및 가장 빠른 배송을 위해 귀하는 위치와 언어를 아래에서 설정할 수 있습니다. เราพบว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับที่อยู่และภาษาของคุณ คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลเหล่านี้ด้านล่างสำหรับราคาท้องถิ่นและเวลาจัดส่งที่เร็วที่สุด Chúng tôi nghĩ rằng có thể có sự phù hợp tốt hơn cho vị trí và ngôn ngữ của bạn :) Bạn có thể đặt những điều này bên dưới để có giá địa phương và giao hàng nhanh nhất. 使用自己的位置和語言肯定更順手吧:)您可以在下方設定這些選項,並取得當地價格與最快的交付。

ปิด
ระบบจะใช้รหัสส่วนลด * เมื่อชำระเงิน
*สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสิทธิ์
โปรดเพิ่มลิงก์วิดีโอ
ขอความช่วยเหลือ

ขอความช่วยเหลือ

ยินดีต้อนรับสู่ Nanoleaf Chat

ยินดีต้อนรับ! ทีมงานของเราพร้อมให้บริการแชทออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และโดยทั่วไปจะตอบกลับภายใน 5 นาที ในขณะเดียวกัน คุณสามารถตรวจสอบระบบช่วยเหลือของเราเพื่อดูคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปและการแก้ไขเบื้องต้น!

การรับประกันและการเปลี่ยนทดแทน

โปรดกรอกฟิลด์รับข้อมูลดังต่อไปนี้
มีบางอย่างผิดปกติ โปรดลองอีกครั้ง
สวัสดี! ขอบคุณที่ติดต่อเรา คุณกำลังเชื่อมต่ออยู่กับ
กำลังพิมพ์