เลือกสกุลเงิน
 • สหรัฐอเมริกา
  ดอลลาร์สหรัฐฯ
  USD (US$)
 • นานาชาติ
  ดอลลาร์ฮ่องกง
  HKD (HK$)
 • อินเดีย
  รูปีอินเดีย
  INR (₹)
 • อินโดนีเซีย
  รูเปียห์อินโดนีเซีย
  IDR (Rp)
 • ญี่ปุ่น
  เยนญี่ปุ่น
  JPY (¥)
 • เกาหลีใต้
  วอนเกาหลี
  KRW (₩)
 • มาเลเซีย
  ริงกิตมาเลเซีย
  MYR (RM)
 • ฟิลิปปินส์
  เปโซฟิลิปปินส์
  PHP (₱)
 • สิงคโปร์
  ดอลลาร์สิงคโปร์
  SGD (S$)
 • ไทย
  บาทไทย
  THB (฿)
 • ไต้หวัน
  ดอลลาร์ไต้หวัน
  TWD (NT$)
 • เวียดนาม
  ดองเวียดนาม
  VND (₫)
กระเป๋าช้อปปิ้งสีขาว
รถเข็น
รถเข็นของคุณว่างเปล่า
ผลรวมย่อย
0
คะแนนที่จะได้ในรถเข็น:
+6190 คะแนน
?
ถูกเพิ่มลงในรถเข็นของคุณแล้ว!
ลบแล้ว ถูกเพิ่มลงในรถเข็นของคุณแล้ว!
ถูกลบออกจากรถเข็นของคุณแล้ว!
เลิกทำ

ข้อกำหนดการใช้งาน

สารบัญ

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) ประกอบด้วยข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างบริษัท Nanoleaf Canada Ltd. (“Nanoleaf”) และคุณ ซึ่งเป็นผู้เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ (“คุณ”) ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้จะอธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขอันผูกพันตามกฎหมายในการใช้งานเว็บไซต์ Nanoleaf ซึ่งเป็นเจ้าของ ดำเนินการ และบำรุงรักษาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม โดย Nanoleaf และรวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Nanoleaf ซึ่งนำทางมายังเว็บไซต์ โดเมนย่อยทั้งหมดที่จัดเตรียมโดยเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านั้นหรือในเว็บไซต์เอง และแอพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดได้ทั้งหมด ฟีเจอร์ ฟังก์ชันการทำงาน เนื้อหา หรือข้อมูลซึ่งเผยแพร่หรือจัดเตรียมให้ในเว็บไซต์

เมื่อใช้งานเว็บไซต์ จะถือว่าคุณได้อ่านและถือเป็นการบ่งชี้ว่าคุณยอมรับ และตกลงที่จะผูกมัดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งานนี้ ซึ่งจะใช้ควบคุมการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

หากคุณไม่ตกลงตามข้อใดหรือหลายข้อของข้อกำหนดนี้ คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ได้และต้องออกจากเว็บไซต์

เมื่อได้พิจารณาถึงข้อสัญญาและข้อตกลงต่อกันที่มีในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ และข้อพิจารณาอันดีและมีคุณค่าอื่นแล้ว (ซึ่งได้แสดงการยอมรับต่อความเพียงพอและการได้รับไว้ ณ ที่นี้) คุณและ Nanoleaf ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้:

วัถุประสงค์และบริการเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้เปิดให้คุณใช้งานโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลแก่คุณ เว็บไซต์อาจจัดให้มีบริการบางอย่าง (แต่ละบริการให้เรียกว่า “บริการ”) เป็นครั้งคราว ซึ่งบริการเหล่านี้อาจกำหนดให้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะของบริการนั้น ๆ (“ข้อกำหนดการให้บริการ”) ไปจนถึงกฎเกณฑ์การดำเนินการ นโยบาย และขั้นตอนทั้งหมดที่อาจเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์โดย Nanoleaf เป็นครั้งคราวไป ซึ่งจะมีการแจ้งให้คุณทราบก่อนการใช้บริการดังกล่าว ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดการใช้งานนี้และข้อกำหนดการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ให้ยึดถือข้อกำหนดการใช้งานนี้ แต่เฉพาะในส่วนที่มีความไม่สอดคล้องกันเท่านั้น Nanoleaf ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือเปลี่ยนแปลง กำจัด หรือหยุดให้บริการใด ๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามสิบ (30) วัน ด้วยเหตุผลใดก็ตาม พิจารณาว่ามีเงื่อนไขพิเศษใดที่ควรกำหนดไว้สำหรับบริการใดเป็นการเฉพาะหรือไม่ โดยเฉพาะบริการที่มีธุรกรรมการเงิน การชำระเงินโดยผู้ใช้ ฟังก์ชันการอัปโหลด การใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก การดาวน์โหลด เป็นต้น

การยอมรับและแก้ไขข้อกำหนด

เว็บไซต์และบริการเสนอให้ตามการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ Nanoleaf สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดการใช้งานนี้ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อที่ 3 ถึง 27 หาก Nanoleaf ต้องการจะปรับเปลี่ยนหรือแทนที่ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คุณทราบล่วงหน้าด้วยการโพสต์ไอคอนบนเว็บไซต์เพื่อบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเวลา 60 วันก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ หากคุณใช้งานเว็บไซต์หลังจากที่ได้รับแจ้งเตือนการแก้ไขหรือแทนที่ ถือว่าคุณได้อ่านและเป็นการบ่งชี้การยอมรับและการตกลงที่จะผูกมัดตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับแก้ไขหรือแทนที่ ซึ่งข้อกำหนดฉบับแก้ไขหรือแทนที่นี้ให้เรียกว่า ข้อกำหนดการใช้งาน

เยาวชน

เว็บไซต์และบริการไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานโดย และไม่ได้ทำการตลาดหรือนำเสนอต่อเยาวชนหรือบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี

บัญชีและรหัสผ่าน

ในการจะเข้าถึงและใช้งานฟีเจอร์บางประการของเว็บไซต์ คุณจำเป็นจะต้องสร้างบัญชี ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้าง ลงทะเบียน และดูแลบัญชีของคุณ คุณจะต้องให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้องแก่ Nanoleaf ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมล ชื่อและนามสกุล (ไม่บังคับ) ชื่อผู้ใช้ที่สร้างขึ้น (ไม่บังคับ) และข้อมูลอื่นใดที่ Nanoleaf ร้องขอระหว่างกระบวนการลงทะเบียนบัญชีหรือต่ออายุบัญชีลูกค้า (“ข้อมูลการลงทะเบียน”) ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้ อาทิ ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ เพศ วันเกิด ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับตัวคุณ ที่คุณเลือกที่จะมอบให้แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ และข้อมูลอื่นใดที่ระบุตัวตนว่าคุณเป็นใคร Nanoleaf จะใช้งานข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสอดคล้องตามข้อกำหนดการใช้งานนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Nanoleafเท่านั้น

คุณตกลงที่จะ: (ก) ดูแลและปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวตามความจำเป็นเพื่อรักษาความเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ และความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวนั้น (ข) รักษาความลับของรหัสผ่านหรือตัวระบุบัญชีอื่นใดที่คุณเลือก หรือได้กำหนดให้คุณไว้อันเป็นผลจากการลงทะเบียนหรือสร้างบัญชีกับเว็บไซต์ และ (ค) รับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าวนั้น นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Nanoleaf ทราบทันทีในกรณีที่มีการใช้งานรหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตในกรณีที่รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณเกิดการรั่วไหล การล้มเหลวที่จะปฏิบัติตามวรรคนี้อาจนำไปสู่การยุติบัญชีของคุณโดยทันที ยกเว้นหากคุณอาศัยอยู่ในควิเบก Nanoleaf ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางใดก็ตาม ต่อความสูญเสียหรือเสียหายในรูปแบบใดก็ตามที่เป็นผลมาจาก หรือเชื่อมโยงกับความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อนี้

ใบอนุญาต

Nanoleaf ยินยอมมอบสิทธิและการอนุญาตแบบมีข้อจำกัด ไม่ผูกขาด ส่วนบุคคล ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่สามารถให้อนุญาตช่วงได้ และสามารถเพิกถอนได้แก่คุณเพื่อ (ก) เข้าถึงเว็บไซต์เพื่อรับบริการตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ และ (ข) เข้าถึง ชม และพิมพ์ข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่เผยแพร่ไว้ให้ใช้งานได้บนเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานส่วนตัว ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ และเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น เพื่อช่วยเหลือคุณในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ ยกเว้นแต่การอนุญาตและสิทธิแบบจำกัดที่มอบให้คุณโดยชัดเจนในข้อกำหนดการใช้งาน ข้อกำหนดการใช้งานนี้ไม่ได้ให้สิทธิหรือการอนุญาตอื่นใดแก่คุณ ทั้งโดยชัดเจนหรือโดยนัย โดยกฎหมายปิดปาก หรือภายใต้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นใดของ Nanoleaf หรือบุคคลภายนอกอื่นใด Nanoleaf อาจยุติการอนุญาตนี้เมื่อใดและด้วยเหตุผลใดก็ได้

การระงับชั่วคราวหรือยุติการเข้าถึง

Nanoleaf อาจระงับชั่วคราวหรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและโดยไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบอื่นใดต่อคุณ หากว่า Nanoleaf ได้พิจารณาภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวแล้วว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้ Nanoleaf ยังอาจระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ชั่วคราวหรือยุติข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในกรณีที่ข้อกำหนดการใช้งานยุติลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะยังคงมีข้อผูกมัดดังที่ได้ระบุในข้อกำหนดการใช้งานนี้ Nanoleaf จะไม่มีความรับผิดชอบในรูปแบบหรือลักษณะใด ๆ ต่อคุณด้วยเหตุจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไข ระงับ หรือหยุดการเผยแพร่เว็บไซต์หรือบริการใด ๆ หรือทั้งหมดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เว้นเสียแต่ว่าคุณจะพำนักอยู่ในควิเบก คุณตกลงที่จะไม่เรียกร้องใด ๆ ต่อ Nanoleaf รวมถึงในด้านการสูญเสียรายได้ กำไร หรือโอกาส อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไข ระงับ หรือหยุดการเผยแพร่ หรือจากการชำระเงินหรือดำเนินการใด ๆ ที่กระทำไปโดยอาศัยความคาดหวังต่อความต่อเนื่องของเว็บไซต์ บริการ หรือข้อกำหนดการใช้งานนี้ เว้นเสียแต่ว่าคุณจะพำนักอยู่ในควิเบก

เนื้อหา

เว็บไซต์อาจประกอบด้วยรูปภาพ ข้อความ ผลงาน ไฟล์เสียง เสียง และเนื้อหาและข้อมูลอื่นที่เป็นของบุคคลภายนอก (“เนื้อหาของบุคคลภายนอก”) คุณตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อกำหนดการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้น ให้บังคับใช้กับการเข้าถึงและใช้งานเนื้อหาของบุคคลภายนอกใด ๆ และคุณยังตกลงต่อไปที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่เจาะจงสำหรับเนื้อหาของบุคคลภายนอกนั้น และรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เจาะจงไว้ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ Nanoleaf ไม่รับผิดชอบ และไม่รับผิดต่อเนื้อหาใด ๆ ของบุคคลภายนอก

เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่โดย Nanoleaf ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาของบุคคลภายนอก (“เนื้อหาของ Nanoleaf”) นั้นเป็นของ Nanoleaf และ/หรือบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว คุณไม่สามารถ: (ก) เผยแพร่ ทำการแสดงหรือจัดแสดงต่อสาธารณะ หรือสื่อสารต่อสาธารณะ หรือแจกจ่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งเนื้อหาของ Nanoleaf แก่บุคคลภายนอก (ข) ทำการตลาด ขาย ขายต่อ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ซึ่งเว็บไซต์หรือเนื้อหาของ Nanoleaf ทั้งหมด (ค) เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบจากเว็บไซต์และใช้เนื้อหาใด ๆ ของ Nanoleaf ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องมือขุดค้นข้อมูล หุ่นยนต์ หรือเครื่องมือและวิธีการเก็บและสกัดข้อมูลที่ใกล้เคียงกันนั้น หรือ (ง) ใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของ Nanoleaf ในรูปแบบดัดแปลงหรือสร้างสรรค์ต่อเนื่อง

หากคุณได้เปิดเผยข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ แก่ Nanoleaf บนหรือผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงการติดต่อ Nanoleaf หรือแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดเกี่ยวกับบริการของ Nanoleaf หรือเว็บไซต์ (“เนื้อหาของผู้ใช้”) ถือว่าคุณได้มอบการอนุญาตสากลแบบไม่ผูกขาด สามารถถ่ายโอนได้ ให้อนุญาตช่วงได้ เพิกถอนได้ ปราศจากลิขสิทธิ์ และไม่มีการสิ้นสุด เพื่อการจัดเก็บ ใช้งาน คัดลอก สร้างขึ้นใหม่ ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน แก้ไข แปล เผยแพร่ ทำการแสดง และจัดแสดงเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวที่คุณได้เผยแพร่บน ผ่าน หรือโดยความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์โดยไม่มีการชำระเงินหรือการจำกัดใด ๆ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณได้เผยแพร่บนหรือผ่านเว็บไซต์ หรือที่เผยแพร่โดยใช้บัญชีเว็บไซต์ของคุณ หากคุณเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้ คุณได้รับรองว่าตนมีสิทธิที่จะดำเนินการดังกล่าว คุณไม่สามารถโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ที่มีความรุนแรง โป๊เปลือย โป๊เปลือยบางส่วน เลือกปฏิบัติ ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิ์ สร้างความเกลียดชัง ลามกอนาจาร หรือส่อความหมายทางเพศบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ได้ Nanoleaf สามารถลบเนื้อหาของผู้ใช้ใดก็ได้ที่ Nanoleaf เห็นว่าไม่เหมาะสม คุณเข้าใจและตกลงว่า Nanoleaf ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้และคุณจะใช้งานเว็บไซต์ด้วยความเสี่ยงด้วยตนเอง

ข้อจำกัดการใช้งาน

คุณตกลงยินยอมว่าระหว่างที่ใช้งานเว็บไซต์ คุณจะไม่: (ก) โพสต์หรือส่งไฟล์ใด ๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจัน หรือรหัสโปรแกรมอื่นใดที่แสดงคุณสมบัติด้านการปลอมปนหรือทำลาย (ข) โพสต์หรือส่งข้อมูลหรือเนื้อหาที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่เป็นความเท็จ ชี้นำให้เข้าใจผิด คลาดเคลื่อนจากความจริง หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลภายนอก หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง โจมตี หรือเหยียดหยามบุคคลภายนอกใด ๆ (ค) เผยแพร่ เปิดเผย อนุญาตช่วง แจกจ่าย ถ่ายโอน มอบหมาย หรืออนุญาตในทางอื่นใดให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึง ใช้งาน อ่าน หรือมีช่องทางเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยวิธีอื่นใด เว้นแต่จะได้อนุญาตไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดการใช้งานนี้ (ง) ใช้เว็บไซต์เพื่อให้ผลประโยชน์จากการใช้งานบัญชีของคุณ หากมี แก่บุคคลอื่นหรือเพื่อบุคคลอื่น (จ) แทรกแซงหรือหลบเลี่ยงการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือกลไกคุ้มครองทางเทคนิคอื่นใด ดำเนินการวิศวกรรมย้อนกลับ แปลกลับ แยกส่วน หรือวิเคราะห์ด้วยการแยกส่วนในรูปแบบใด ๆ ทั้งบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ หรือซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเนื้อหาอันเป็นส่วนประกอบนั้น ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต (ฉ) โพสต์หรือส่งข้อมูลซึ่งประกอบเป็นโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย จดหมายขยะ สแปม หรือจดหมายลูกโซ่ อันไม่ได้เป็นที่ร้องขอหรือได้รับอนุญาต (ช) โพสต์หรือส่งข้อมูลหรือเนื้อหาซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นการผิดกฎหมายอาญา เกิดความเสียหายในทางแพ่ง หรือผิดกฎหมายในทางอื่นใด (ซ) ใช้เว็บไซต์หรือบริการเพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลที่อยู่ ส่งสแปม หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวในทางใด ๆ (ญ) ใช้สไปเดอร์ บอต หรือโปรแกรมอัตโนมัติหรืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ในการสอดส่องหรือคัดลอกหน้าเว็บหรือเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดอันเชื่อมโยงกับการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ (ฎ) ดำเนินการหรือใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์ใดที่อาจส่งผลให้หรือมีเจตนาที่จะแทรกแซงการดำเนินการหรือการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปิดการทำงาน เพิ่มการทำงานให้เกินโหลด หรือเพิ่มการทำงานจนเกินขีดจำกัดของเว็บไซต์ หรือ (ฏ) คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ หรือแจกจ่ายซ้ำส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์ รวมถึงการบันทึกแคช การดึงกรอบแสดงผล หรือวิธีที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nanoleaf เสียก่อน

ข้อมูลส่วนบุคคล

คุณตกลงยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Nanoleaf ซึ่งได้นำมาประกอบไว้ที่นี้เพื่อการอ้างอิง และประกอบเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของข้อกำหนดการใช้งาน การตกลงยอมรับข้อกำหนดการใช้งานด้วยการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้แสดงความยินยอมโดยชัดแจ้งให้มีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลของคุณ รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคล ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณรับรองและรับประกันต่อ Nanoleaf ว่าคุณมีสิทธิและอำนาจเต็มโดยไม่มีข้อจำกัดและได้รับอำนาจอย่างเต็มที่ที่จะให้ข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดแก่ Nanoleaf (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ) ตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ และ Nanoleaf มีอำนาจและได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวดังที่และตามขอบเขตที่ได้ให้ไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้

การใช้งานคุกกี้

คุณตกลงยินยอมว่า Nanoleaf มีสิทธิที่จะสอดส่องและตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์และบริการได้เป็นครั้งคราว และใช้งาน “คุกกี้” “ไฟล์บันทึก” และ “ข้อมูลการเยี่ยมชม” ของคุณตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก

การใช้บริการบางประการอาจมีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกบริการดังกล่าวซึ่งจะเปิดเผยกับคุณระหว่างการลงทะเบียนครั้งแรกหรือในขั้นตอนการต่ออายุสมาชิกของบริการนั้น ๆ ซึ่งจะต้องชำระตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านั้น

การสนับสนุน

Nanoleaf อาจใช้ดุลพินิจของตน โดยไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องทำหรือเป็นไปตามข้อจำกัดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (หรือที่จะโพสต์ลงในเว็บไซต์เป็นครั้งคราว) ที่จะให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และบริการใด ๆ ของคุณ

เว็บไซต์และบริการที่มอบให้ “ตามที่เป็นอยู่”

คุณเข้าใจและตกลงยินยอมว่าเว็บไซต์ บริการ เนื้อหาใด ๆ ของบริษัท และข้อมูลและสื่ออื่นใดที่เผยแพร่หรือมีให้บนเว็บไซต์หรือเป็นส่วนหนึ่งของบริการนั้น มีให้ในรูปแบบ “ตามที่เป็นอยู่” และ”ตามที่มีให้” และ เว้นแต่ในขอบเขตที่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในเอกสารนี้และได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอปฏิเสธการรับรอง หรือรับประกัน หรือเงื่อนไขในรูปแบบหรือลักษณะใด ทั้งโดยชัดเจนหรือโดยนัย และไม่ว่าจะหยิบยกขึ้นโดยตัวบทกฎหมายหรือประการอื่นใดตามกฎหมาย จากกระบวนการตกลงหรือการดำเนินงานทั่วไป และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันหรือกำหนดเงื่อนไขโดยนัย เงื่อนไขหรือการรับประกันความสามารถในการซื้อขาย กรรมสิทธิ์ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก หรือเงือนไขหรือการรับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ

บริษัทไม่ได้เสนอคำแนะนำหรือข้อแนะนำที่เกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่ในบริการหรือเนื้อหาใด ๆ ของบริษัท และการดำเนินการใดที่ได้กระทำ หรือล้มเหลวที่จะกระทำ โดยพึ่งพาเนื้อหาใด ๆ ของบริษัท (หรือบริการ) ของคุณหรือบุคคลอื่นถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริษัทมิได้รับรองหรือรับประกันเป็นการเจาะจงว่าเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ (รวมถึงการจัดให้มีเนื้อหาของบริษัทใด ๆ) จะมีความถูกต้องแม่นยำ ไว้วางใจได้ เข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือมีความสมบูรณ์ หรือได้จัดเตรียมไว้ให้ในลักษณะที่จะต่อเนื่อง ตรงเวลา มั่นคงปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดที่มีนั้นสามารถ และจะต้องได้รับการแก้ไข หรือบริการ เนื้อหาของบริษัท ข้อมูล หรือผลลัพธ์ใด ๆ ที่ได้มานั้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดหรือความคาดหวังของคุณ หรือเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานจะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือองค์ประกอบอื่นที่อาจสร้างความเสียหายได้

คุณรับทราบว่าบริษัทมิได้ควบคุมข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ในแง่ใดก็ตามที่เสนอบนหรือผ่านทางเว็บไซต์โดยบุคคลภายนอก บริษัทและบริษัทในเครือไม่ต้องรับผิดชอบต่อ และไม่ได้รับประกันหรือรับรองความแม่นยำ ความเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ หรือประโยชน์ของเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ที่แจกจ่ายหรือทำให้ใช้งานได้ผ่านทางเว็บไซต์โดยบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

หากคุณไม่พึงพอใจกับเว็บไซต์ บริการ หรือข้อกำหนด เงื่อนไข แนวทาง แนวปฏิบัติ หรือนโยบายใด ๆ ของบริษัทในการดำเนินการเว็บไซต์และการให้บริการ คุณตกลงยอมรับว่าการเยียวยาแก้ไขเพียงอย่างเดียวที่คุณจะได้รับคือการหยุดการใช้งานเว็บไซต์และบริการ

การจำกัดความรับผิด

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในควิเบกห้ามมิให้มีการกำหนดเงื่อนไขใดที่จะยกเว้นผู้ค้าจากผลสืบเนื่องของการกระทำของตน หากคุณเป็นผู้บริโภคในควิเบก มาตราที่ 14 นี้ไม่มีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่จะยกเว้นบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทจากความรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของบริษัท

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลอื่นใด ต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายในรูปแบบหรือลักษณะใดก็ตามอันเป็นผลหรือเกิดขึ้นโดยมีความเชื่อมโยงกับการใช้งาน (หรือการไม่สามารถใช้งาน) เว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาของบริษัทหรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกใด ๆ (ไม่ว่าโดยรูปแบบของการกระทำหรือทฤษฎีความรับผิดชอบใด รวมถึงการฝ่าฝืนสัญญา การละเมิด การละเลย ความเที่ยงธรรม ความรับผิดโดยเคร่งครัด ทั้งโดยตัวบทกฎหมายหรือโดยประการอื่นใด และไม่คำนึงถึงการละเมิดโดยพื้นฐานหรือความล้มเหลวของวัตถุประสงค์สำคัญ) ที่ยอดรวมสะสมเกินกว่าที่คุณได้ชำระให้แก่บริษัทสำหรับบริการในช่วงเวลา 30 วันก่อนหน้าวันที่ที่คุณเรียกร้อง

ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทและกรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับเหมาภายนอก ซัพพลายเออร์ และผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท (เรียกรวมกันว่า “ฝ่ายบริษัท”) ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ เชิงลงโทษ โดยบทลงโทษ เป็นผลสืบเนื่อง เป็นผลจากการผิดสัญญา หรือโดยทางอ้อม ในรูปแบบหรือลักษณะใดก็ตามอันเป็นผลหรือเกิดขึ้นโดยมีความเชื่อมโยงกับการใช้งานเว็บไซต์หรือการให้บริการ (รวมถึงโดยความเชื่อมโยงกับการส่งหรือดาวน์โหลดหรือจัดเก็บข้อมูลใด ๆ หรือการรับส่งจากเว็บไซต์หรือการใช้ การพึ่งพาอาศัยต่อเนื้อหาของบริษัทหรือข้อมูลอื่นใดอันมีอยู่ในหรือจัดให้มีผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการ หรือการสูญเสียหรือเกิดความเสียหายต่อไฟล์หรือข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายในการกู้คืนหรือสร้างไฟล์หรือข้อมูลขึ้นมาใหม่ หรือการสูญเสียการใช้งานหรือขาดความพร้อมให้บริการ หรือการหยุดชะงักของธุรกิจหรือการสูญเสียรายได้หรือกำไร หรือการสูญเสียทางเศรษฐกิจอื่นใด) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและไม่คำนึงถึงรูปแบบหรือสาเหตุการกระทำ และไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือไม่ แม้ฝ่ายบริษัทหรือบุคคลใดในฝ่ายบริษัทอาจได้รับการแจ้งล่วงหน้าหรือมีเหตุอันสมควรที่จะต้องรู้ถึงโอกาสเกิดความเสียหายนั้นก็ตาม

คุณต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดต่อผลลัพธ์และประสิทธิภาพการทำงานและการใช้เว็บไซต์ บริการ หรือการสนับสนุนใด ๆ ที่จัดให้มีไว้

Nanoleaf ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการทำตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในที่นี้เมื่อความล้มเหลวนั้นเป็นผลมาจากสาเหตุอันอยู่นอกเหนือความควบคุมโดยสมเหตุสมผลของ Nanoleaf รวมถึง โดยไม่จำกัดเพียงความล้มเหลวหรือเสื่อมถอยทางกลไก ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางการสื่อสาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งานนี้ที่จำกัดความรับผิดนั้นสะท้อนถึงการจัดสรรความเสี่ยงที่รับรู้และสมัครใจ การจัดสรรนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของข้อกำหนดการใช้งานนี้ คุณตกลงยอมรับว่าการจำกัดขอบเขตความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลแล้วตามสถานการณ์

การชดใช้

เว้นแต่คุณจะอาศัยอยู่ในควิเบก คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และไม่สร้างความเสียหายต่อฝ่าย Nanoleaf จากและต่อการเรียกร้อง การดำเนินการ การทวงถาม ความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่บุคคลดังกล่าวได้รับ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและทางบัญชีอันสมเหตุสมผล อันเป็นผลลัพธ์หรือการกล่าวหาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากการที่คุณ: (ก) ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ (ข) เข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้งานบริการ และ (ค) จัดให้มีเนื้อหาของผู้ใช้ ข้อมูลการลงทะเบียน หรือการเปิดเผยข้อมูลอื่นใดต่อ Nanoleaf ไปจนถึงการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดย Nanoleaf หรือฝ่าย Nanoleaf ฝ่ายอื่น ๆ ดังที่ได้พิจารณาไว้ในที่นี้

เครื่องหมายการค้า

ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ และชื่อ โลโก้ และเครื่องหมายการค้าของบริษัททั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์หรือใช้กับบริการ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nanoleaf (หรือซัพพลายเออร์ หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือผู้ออกใบอนุญาตที่เป็นบุคคลภายนอกของ Nanoleaf) การใช้เครื่องหมายใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือโดยเชื่อมโยงกับบริการโดยไม่มีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nanoleaf หรือเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวตามความเหมาะสม ถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด

เขตอำนาจศาล

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในควิเบกห้ามมิให้มีข้อกำหนดกฎหมายอื่นใดนอกเหนือจากกฎหมายของควิเบกและกฎหมายแห่งรัฐบาลกลางแคนาดา หากคุณเป็นผู้บริโภคในควิเบก วรรคต่อไปนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

เว็บไซต์นี้ดูแลโดย Nanoleaf จากสำนักงานซึ่งตั้งอยู่ในรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์ ตลอดจนการสื่อสาร การส่งข้อมูล และธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และการให้บริการจะถือว่าเกิดขึ้นในรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา คุณตกลงยอมรับว่าข้อกำหนดการใช้งานนี้จะควบคุม ตีความ และแปลความตามกฎหมายของรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดาแต่เพียงผู้เดียว และยอมรับว่ากฎหมายแห่งรัฐบาลกลางแคนาดาที่มีผลบังคับใช้ภายในนั้นและกฎหมายของรัฐออนตาริโอเป็นกฎหมายที่พึงบังคับใช้ คุณยอมรับอำนาจศาลของรัฐออนตาริโอแต่เพียงผู้เดียวโดยเพิกถอนไม่ได้ในทุกเรื่องและข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในที่นี้

คุณตกลงยอมรับโดยชัดเจนว่าในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งขึ้นภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้และข้อโต้แย้งดังกล่าวต้องตัดสินชี้ขาดกันในศาล ข้อโต้แย้งดังกล่าวต้องไม่ชี้ขาดกันโดยการตัดสินจากคณะลูกขุน และคุณได้ขอสละสิทธิ์ในการตัดสินโดยคณะลูกขุนไว้ ณ ที่นี้

การสละสิทธิ์

การละเว้นที่จะใช้สิทธิหรืออำนาจใดที่ Nanoleaf มีภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือการใช้สิทธิอำนาจดังกล่าวล่าช้า หรือการคัดค้านการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของคุณได้ทันท่วงทีและสมบูรณ์ครบถ้วน ไม่อาจลดทอนสิทธิหรืออำนาจดังกล่าวในการจะตีความการสละสิทธิ์ของการละเมิดที่สัมฤทธิ์ผลหรือข้อตกลงอื่นใด การสละสิทธิ์ใด ๆ โดย Nanoleaf จะต้องกระทำเป็นไปโดยลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยตัวแทนผู้มีอำนาจของ Nanoleaf

ข้อตกลงที่สมบูรณ์

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ พร้อมด้วยข้อกำหนดการให้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณและ Nanoleaf เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเข้าถึง และการใช้งานเว็บไซต์และบริการ และสาระสำคัญของข้อกำหนดการใช้งานนี้ ซึ่งจะแทนที่ข้อตกลง การเจรจาต่อรอง การรับรอง และการยื่นข้อเสนอก่อนหน้านี้และในปัจจุบันทั้งหมด ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา ระหว่าง Nanoleaf กับคุณ

การแปลความหมาย

ในข้อกำหนดการใช้งานนี้: (ก) คำที่มีความหมายเอกพจน์ให้หมายความรวมถึงพหูพจน์ และในทางกลับกันก็เช่นกัน (ข) คำว่า “รวมถึง” ทั้งหมดหมายความว่า “รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง” ตลอดทั้งข้อกำหนดการใช้งานนี้ (ค) จำนวนในหน่วยดอลลาร์ทั้งหมด หมายความถึงสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา เว้นแต่จะอธิบายเป็นอื่นอย่างชัดเจน (ง) การแบ่งข้อกำหนดการใช้งานออกเป็นหัวข้อ หัวข้อย่อย และการแทรกหัวเรื่องนั้นเป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลต่อการสร้างและแปลความหมายของข้อกำหนดการใช้งานนี้ (จ) คำหรืออักษรย่ออันเป็นที่รู้จักดีหรือมีความหมายเฉพาะทางในข้อตกลงนี้้เป็นการใช้ตามความหมายอันเป็นที่รู้จักนั้น และ (ฉ) คุณและ Nanoleaf ยอมรับว่าข้อกำหนดการใช้งานนี้ไม่ควรตีความเพื่อเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อฝ่ายใดด้วยเหตุผลที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือที่ปรึกษาโดยอาชีพของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมข้อกำหนดการใช้งานนี้

การแยกข้อสัญญา

หากข้อกำหนดใดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ถือว่าเป็นโมฆะหรือไม่อาจบังคับได้ในแง่ใดก็ตามโดยศาลผู้มีอำนาจในเขตอำนาจศาลนั้น ในกรณีดังกล่าว ข้อกำหนดที่เหลือของข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านั้นต่อบุคคลหรือสถานการณ์อันนอกเหนือจากที่ถือว่าเป็นโมฆะหรือไม่อาจบังคับได้จะไม่ได้รับผลกระทบ และข้อกำหนดดังกล่าวเหล่านั้นย่อมไม่เป็นโมฆะและมีผลบังคับได้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทั้งหมดที่อ้างถึงหรือประกอบอยู่ในนี้นั้น: (ก) ถือว่า “เป็นลายลักษณ์อักษร” ในทุกวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดในตัวบทกฎหมาย สัญญา หรือข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับเอกสารอันเป็นลายลักษณ์อักษร และ (ข) มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเช่นเดียวกับข้อตกลงที่ได้มีการลงนาม เอกสารฉบับพิมพ์ของข้อกำหนดการใช้งานนี้และประกาศอื่นใดที่ได้ให้ไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นเอกสารที่ยอมรับได้ในกระบวนการศาลและกระบวนการปกครองโดยอ้างอิงถึงหรือสัมพันธ์กับข้อกำหนดการใช้งานนี้ในขอบเขตเดียวกันและภายใต้เงื่อนไขเดียวกับเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่นที่จัดทำครั้งแรกและเก็บรักษาไว้ในรูปแบบเอกสารฉบับพิมพ์

ความสอดคล้องต่อกฎหมาย

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานนี้แล้ว คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์และบริการเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในท้องที่ ในประเทศ และนานาชาติ รวมถึงกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ไม่อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์และบริการในขอบเขตใดก็ตาม เมื่อการใช้งานดังกล่าวนั้นเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย การใช้งานเว็บไซต์ของคุณจากสถานที่ใด ๆ ก็ตามอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้กับคุณ คุณตกลงและยืนยันว่าการใช้งานเว็บไซต์ของคุณนั้นเป็นไปตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่ควบคุมคุณอยู่โดยสมบูรณ์ และคุณไม่ได้ถูกห้ามให้ใช้งานเว็บไซต์ด้วยข้อบังคับประการใดและคุณได้ขอความยินยอมและการอนุมัติทั้งหมดที่กำหนดไว้หรือมีความจำเป็นโดยสมเหตุผลไว้แล้ว

การยุติสัญญา

Nanoleaf สามารถยุติข้อกำหนดการใช้งานนี้และการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการได้หากคุณล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ภายใต้ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้ การปฏิเสธสิทธิ การจำกัดความรับผิด การยุติ ข้อกำหนดการแปลความหมาย และการรับประกันและการชดใช้ของคุณถือว่าคงอยู่ต่อไปภายหลังจากการยุติข้อกำหนดการใช้งานนี้ Nanoleaf ไม่มีความจำเป็นต้องคืนเงินจำนวนใด ๆ ที่คุณได้ชำระล่วงหน้าไว้เพื่อการใช้เว็บไซต์และบริการ หากมี ถ้าหากว่า Nanoleaf ยุติบัญชีหรือการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบริการใด ๆ ของคุณด้วยสาเหตุจากการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ Nanoleaf ยังอาจยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ทุกเวลาด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และค่าธรรมเนียมหรือค่าเรียกเก็บใด ๆ ที่คุณได้ชำระไว้ล่วงหน้าแล้วนั้น จะชำระคืนให้ตามสัดส่วน

การติดต่อ/แจ้งเตือน

หากคุณมีข้อสงสัยใดเกี่ยวข้อกำหนดการใช้งาน หรือต้องการแจ้งเตือนหรือสื่อสารกับ Nanoleaf ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน กรุณาติดต่อ Nanoleaf หรือโดยส่งเอกสารถึง Nanoleaf ด้วยตนเอง ด้วยบริการส่งพัสดุ หรือโดยไปรษณีย์ที่ 100 Front St E, 4th Floor, Toronto, ON M5A 1E1, Canada Nanoleaf อาจประกาศแจ้งหรือสื่อสารกับคุณผ่านทางเว็บไซต์ และคุณตกลงยอมรับว่าการประกาศแจ้งดังกล่าวนั้นถือเป็นการแจ้งเตือนแก่คุณแล้ว ไม่ว่าคุณจะได้เข้าถึงประกาศดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

การโอนสิทธิ

ข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นข้อตกลงส่วนบุคคลสำหรับคุณ และคุณไม่สามารถ่ายโอน โยกย้าย หรือให้อนุญาตช่วงต่อได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nanoleaf เสียก่อน Nanoleaf สามารถโอนสิทธิ ถ่ายโอน หรือมอบหมายสิทธิและภาระหน้าที่ใดของตนภายใต้ข้อตกลงนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ

บันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

วันที่โพสต์: 7 ธันวาคม 2017

วันที่มีผลบังคับใช้: 1 กุมภาพันธ์ 2018

ปรับปรุงแก้ไข 5 สิงหาคม 2020 เพื่อแจ้งที่อยู่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัท

Hello, Traveller! Hallo Reisender! Bonjour voyageur ! Halo, Wisatawan! Ciao, Viaggiatore! ようこそ、旅行者の皆様。 안녕하세요, 여행자 여러분들! สวัสดีนักเดินทาง! Xin chào, khách du lịch! 您好,喜愛旅行的各位!

We think there might be a better match for your location and language :) You can set these below for local prices and the fastest delivery. Wir glauben, dass es für Ihren Standort und Ihre Sprache eine bessere Übereinstimmung geben könnte :) Diese können diese unten einstellen, um lokale Preise und die schnellste Lieferung zu erhalten. Nous pensons qu’il pourrait y avoir de meilleurs résultats correspondant à votre emplacement et à votre langue :) Vous pouvez les préciser ci-dessous pour avoir une idée sur les prix locaux et les meilleurs délais de livraison. Kami pikir mungkin ada kecocokan yang lebih baik untuk lokasi dan bahasa Anda :) Anda dapat mengaturnya di bawah ini untuk harga lokal dan pengiriman tercepat. Potrebbe esserci una corrispondenza migliore per la località e la lingua da te scelta :) Impostale qui sotto per i prezzi a livello locale e una consegna più rapida. お客様の地域や言語によりピッタリのウェブページをお選びください :)以下から、現地の価格や最短の配信をご設定いただけます。 귀하의 위치와 언어에 더 적합한 매치가 있으리라 생각합니다. 지역 금액 및 가장 빠른 배송을 위해 귀하는 위치와 언어를 아래에서 설정할 수 있습니다. เราพบว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับที่อยู่และภาษาของคุณ คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลเหล่านี้ด้านล่างสำหรับราคาท้องถิ่นและเวลาจัดส่งที่เร็วที่สุด Chúng tôi nghĩ rằng có thể có sự phù hợp tốt hơn cho vị trí và ngôn ngữ của bạn :) Bạn có thể đặt những điều này bên dưới để có giá địa phương và giao hàng nhanh nhất. 使用自己的位置和語言肯定更順手吧:)您可以在下方設定這些選項,並取得當地價格與最快的交付。

off
Discount code will be applied* at checkout.
*for all eligible products
โปรดเพิ่มลิงก์วิดีโอ
Get Help

Get Help

Welcome to Nanoleaf Chat

Welcome! Our team is available for livechat 24/7 and normally responds within 5 minutes. In the meantime, you can also check out our Helpdesk for answers to common questions and simple fixes!

การสนับสนุนทางเทคนิค

Please fill out the following input field.
มีบางอย่างผิดปกติ โปรดลองอีกครั้ง
Hey there! Thanks for reaching out, you are connected with .
is typing