Chọn đơn vị tiền tệ
 • Hoa Kỳ
  Đô la Mỹ
  USD (US$)
 • Quốc tế
  Đô la Hồng Kông
  HKD (HK$)
 • Ấn Độ
  Rupee Ấn Độ
  INR (₹)
 • Indonesia
  Rupiah Indonesia
  IDR (Rp)
 • Nhật Bản
  Yên Nhật
  JPY (¥)
 • Triều Tiên
  Won Hàn Quốc
  KRW (₩)
 • Malaysia
  Ringgit Malaysia
  MYR (RM)
 • Philippines
  Peso Philippine
  PHP (₱)
 • Singapore
  Đô la Singapore
  SGD (S$)
 • Thái Lan
  Baht Thái
  THB (฿)
 • Đài Loan
  Đô la Đài Loan
  TWD (NT$)
 • Việt Nam
  Việt Nam Đồng
  VND (₫)
Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn trống
Tổng phụ
0
Kiếm điểm trong giỏ hàng:
+6190 điểm
?
đã được thêm vào giỏ hàng của bạn!
đã xoá. đã được thêm vào giỏ hàng của bạn!
đã xóa khỏi giỏ hàng của bạn!
hoàn tác

Điều khoản Sử dụng

MỤC LỤC

Điều khoản Sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sử dụng này (“Điều khoản Sử dụng”) bao gồm thỏa thuận pháp lý giữa Công ty hữu hạn Nanoleaf Canada (“Nanoleaf”) và bạn, người truy cập và sử dụng trang web này (“bạn”). Các Điều khoản Sử dụng này đưa ra các điều khoản và điều kiện ràng buộc về mặt pháp lý cho việc sử dụng Trang web của Nanoleaf được sở hữu, vận hành và duy trì, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi Nanoleaf và tất cả các trang web khác do Nanoleaf sở hữu và điều hành chuyển hướng đến Trang web, tất cả các miền phụ được cung cấp thông qua trang hoặc Trang web khác và tất cả các ứng dụng, tính năng, chức năng có thể tải xuống, nội dung hoặc thông tin có sẵn hoặc được cung cấp trên Trang web này.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB BẠN CAM KẾT ĐÃ ĐỌC VÀ ĐANG CHỈ ĐỊNH SỰ CHẤP NHẬN VÀ BẠN ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY MÀ SẼ QUA VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI MỘT HOẶC NHIỀU ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, BẠN KHÔNG THỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ PHẢI THOÁT KHỎI TRANG WEB.

Căn cứ vào cam kết và thỏa thuận chung có trong Điều khoản Sử dụng này cũng như những xem xét có hiệu lực và giá trị khác (việc tiếp nhận và đầy đủ được thừa nhận ở đây), bạn và Nanoleaf thống nhất như sau:

Mục đích và Dịch vụ Trang web

Trang web được sử dụng với mục đích cung cấp thông tin cho bạn. Đôi khi, Trang web có thể cung cấp một số dịch vụ nhất định (mỗi một “Dịch vụ”), mà các Dịch vụ có thể phải phụ thuộc vào việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng cụ thể cho Dịch vụ đó (“Điều khoản Dịch vụ”) và tất cả các quy tắc hoạt động khác, các chính sách và quy trình có thể được Nanoleaf công bố trên Trang web theo thời gian và sẽ được thông báo cho bạn trước khi bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào như vậy. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ Điều khoản Dịch vụ hiện hành nào, thì các Điều khoản Sử dụng này sẽ được ưu tiên áp dụng, nhưng chỉ trong phạm vi của mâu thuẫn đó. Nanoleaf có quyền thay đổi Trang web hoặc thay đổi, loại bỏ hoặc làm gián đoạn bất kỳ Dịch vụ nào sau ba mươi (30) ngày thông báo và vì bất kỳ lý do gì. Cân nhắc xem có nên đưa ra bất kỳ điều khoản đặc biệt nào cho các Dịch vụ cụ thể hay không, đặc biệt là các Dịch vụ bao gồm giao dịch tài chính, thanh toán của người dùng, chức năng đăng tải, sử dụng phần mềm của bên thứ ba, tải xuống phần mềm, v.v.

Chấp nhận và Sửa đổi các Điều khoản

Trang web và Dịch vụ được cung cấp tùy thuộc vào sự chấp thuận của tất cả các điều khoản và điều kiện có trong Điều khoản Sử dụng này. Nanoleaf có quyền sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản Sử dụng, bao gồm từ điều khoản 3 đến điều khoản 27. Nếu Nanoleaf muốn sửa đổi hoặc thay thế Điều khoản Sử dụng này, Nanoleaf sẽ cung cấp cho bạn thông báo về những thay đổi đó bằng cách đăng một biểu tượng trên Trang web với biểu tượng tương tự trong 60 ngày trước khi các thay đổi có hiệu lực. Nếu bạn sử dụng Trang web sau khi nhận được thông báo về bất kỳ sửa đổi hoặc thay thế như vậy, bạn được coi là đã đọc và thể hiện sự chấp nhận của bạn và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng đã sửa đổi hoặc thay thế, mà những điều khoản sử dụng đã sửa đổi hoặc thay thế đó sẽ là các Điều khoản Sử dụng mới.

Trẻ em

Trang web và Dịch vụ không nhằm mục đích sử dụng, không tiếp thị hoặc hướng tới trẻ em hay bất kỳ người nào dưới 18 tuổi.

Tài khoản và Mật khẩu

Để truy cập và sử dụng một số tính năng nhất định của Trang web, bạn cần tạo một tài khoản. Trong quá trình tạo, đăng ký và duy trì tài khoản, bạn cần cung cấp cho Nanoleaf thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và hiện còn sử dụng, bao gồm địa chỉ email, họ và tên (không bắt buộc), tên người dùng (không bắt buộc), dữ liệu hoặc thông tin khác được Nanoleaf yêu cầu trong quá trình đăng ký hoặc gia hạn tài khoản khách hàng (“Dữ liệu đăng ký”). Trong Điều khoản Sử dụng này, “Thông tin Cá nhân” là thông tin về cá nhân có thể nhận dạng được, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, giới tính, ngày sinh hoặc dữ liệu bạn lựa chọn cung cấp dưới dạng điện tử thông qua Trang web cũng như thông tin khác xác định bạn là ai. Dữ liệu Đăng ký và Thông tin Cá nhân sẽ được Nanoleaf sử dụng dựa theo Điều khoản Sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của Nanoleaf.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ: (a) duy trì và cập nhật Dữ liệu Đăng ký khi cần thiết để duy trì thông tin đó luôn cập nhật, đầy đủ và chính xác; (b) duy trì tính bảo mật của bất kỳ mật khẩu hoặc số nhận dạng tài khoản nào khác mà bạn chọn hoặc được chỉ định do kết quả của việc đăng ký hoặc tạo tài khoản trên Trang web: và (c) chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với mật khẩu hoặc tài khoản đó. Hơn nữa, bạn đồng ý thông báo ngay cho Nanoleaf về mọi hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn trong trường hợp tính bảo mật của mật khẩu hoặc tài khoản của bạn bị xâm phạm. Việc không tuân thủ phần quy tắc này có thể khiến tài khoản của bạn bị chấm dứt ngay lập tức. Ngoại trừ trường hợp bạn cư trú tại Québec, Nanoleaf sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ trực tiếp/gián tiếp, dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do hoặc liên quan đến việc bạn không tuân thủ điều khoản này.

Giấy phép

Nanoleaf cấp cho bạn quyền và giấy phép có giới hạn, không độc quyền, cá nhân, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại và có thể thu hồi để (a) truy cập Trang web với mục đích nhận Dịch vụ theo các Điều khoản Sử dụng này và (b) truy cập, xem và in bất kỳ thông tin và tài liệu nào có sẵn trên Trang web, cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và thông tin của bạn để hỗ trợ bạn trong việc truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ. Ngoại trừ các giấy phép và quyền hạn chế được cấp rõ ràng cho bạn trong Điều khoản Sử dụng, các Điều khoản Sử dụng này không cấp cho bạn bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào khác, dù rõ ràng hay có ẩn ý, bởi nguyên tắc estoppel, hoặc trong hoặc theo bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền nào, hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của Nanoleaf hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Nanoleaf có thể chấm dứt giấy phép này vì bất kỳ lý do gì vào bất cứ lúc nào.

Tạm ngừng và Chấm dứt Quyền truy cập

Theo quyết định riêng của Nanoleaf, Nanoleaf có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web ngay lập tức mà không cần thông báo trước và không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn nếu Nanoleaf xác định bạn đã vi phạm Điều khoản Sử dụng này. Nanoleaf cũng có thể tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào Trang web hoặc chấm dứt các Điều khoản Sử dụng này mà không cần thông báo vì bất kỳ lý do gì vào bất cứ lúc nào. Nếu Điều khoản Sử dụng bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, bạn vẫn bị ràng buộc bởi Điều khoản Sử dụng như đã nêu. Ngoại trừ trường hợp bạn cư trú tại Québec, Nanoleaf không có trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào hay bất kỳ tình trạng nào với bạn chỉ vì Trang web thay đổi, sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ theo các điều khoản của trang web. Ngoại trừ trường hợp bạn cư trú tại Québec, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào chống lại Nanoleaf, kể cả đối với doanh thu đã mất, lợi nhuận hoặc cơ hội do thay đổi, sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp hoặc do bất kỳ khoản chi nào được thực hiện hoặc các hành động được thực hiện dựa trên việc tiếp tục dự kiến của Trang web, Dịch vụ hoặc các Điều khoản Sử dụng này.

Nội dung

Trang web có thể bao gồm hình ảnh, văn bản, tác phẩm, tệp âm thanh, âm thanh cũng như nội dung và dữ liệu khác thuộc sở hữu của bên thứ ba (“Nội dung của bên thứ ba”). Bạn đồng ý rằng tất cả các điều khoản và điều kiện trong Điều khoản sử dụng mà liên quan đến Trang web sẽ được áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào và bạn cũng đồng ý tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào dành riêng cho Nội dung của bên thứ ba, bao gồm các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều khoản sử dụng này. Nanoleaf không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào.

Toàn bộ nội dung và dữ liệu do Nanoleaf cung cấp thông qua Trang web, bao gồm Nội dung của Bên thứ ba, (“Nội dung Nanoleaf”) thuộc quyền sở hữu riêng cũng như độc quyền của Nanoleaf và/hoặc các bên thứ ba. Bạn không được: (a) xuất bản, trình bày hoặc hiển thị công khai, truyền thông cho công chúng hoặc phân phối cho bất kỳ bên thứ ba nào về Nội dung Nanoleaf; (b) tiếp thị, bán, bán lại hoặc sử dụng Trang web hay bất kỳ Nội dung Nanoleaf nào với mục đích thương mại; (c) thu thập có hệ thống từ Trang web và sử dụng Nội dung Nanoleaf, bao gồm sử dụng phương pháp khai thác dữ liệu, robot hoặc phương pháp thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự; hoặc (d) sử dụng Trang web hoặc Nội dung Nanoleaf.

Nếu bạn cung cấp thông tin, dữ liệu hay nội dung cho Nanoleaf trên hoặc thông qua Trang web, bao gồm liên hệ với Nanoleaf, nhận xét hoặc bày tỏ ý kiến về Dịch vụ của Nanoleaf cũng như Trang web (“Nội dung người dùng”), có thể coi là bạn không cấp cho Nanoleaf độc quyền, khả năng chuyển nhượng, cấp phép phụ, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, giấy phép trên toàn thế giới để lưu trữ, sử dụng, sao chép tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, chỉnh sửa, dịch, xuất bản, thực hiện và hiển thị bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn cung cấp thông qua , hoặc liên quan đến Trang web mà không có bất kỳ khoản thanh toán hay hạn chế nào. Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng như thực hiện nghĩa vụ đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào được cung cấp trên/thông qua Trang web hoặc bằng tài khoản Trang web của bạn. Nếu bạn cung cấp Nội dung Người dùng, hãy tuyên bố rằng bạn có quyền làm vậy. Bạn không được đăng Nội dung người dùng về bạo lực, khỏa thân, bán khỏa thân, hành vi phân biệt đối xử, bất hợp pháp, vi phạm, thù địch, khiêu dâm hoặc khêu gợi tình dục trên/thông qua Trang web. Nanoleaf sẽ xóa những Nội dung Người dùng có thể bị phản đối. Bạn cần hiểu và đồng ý rằng Nanoleaf không thể cũng như sẽ không chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng và những rủi ro khi sử dụng Trang web.

Sử dụng Lệnh hạn chế

Bạn đồng ý rằng khi sử dụng Trang web, bạn sẽ không: (a) đăng hoặc truyền tải bất kỳ tệp nào có chứa vi rút, sâu, ngựa Trojan hoặc mã khác có các đặc tính gây ô nhiễm hoặc phá hoại; (b) đăng hoặc truyền dữ liệu hoặc nội dung vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, sai sự thật, gây hiểu lầm hoặc không chính xác hoặc gây tổn hại cho bên thứ ba hoặc bôi nhọ, bôi nhọ hoặc miệt thị bất kỳ bên thứ ba nào; (c) ngoại trừ được các Điều khoản Sử dụng này cho phép rõ ràng, cung cấp, tiết lộ, cấp phép lại, phân phối, chuyển giao, chuyển nhượng hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào truy cập, sử dụng, đọc hoặc có quyền truy cập vào Trang web; (d) sử dụng Trang web để cung cấp lợi ích của việc sử dụng tài khoản của bạn, nếu có, cho hoặc cho bất kỳ người nào khác; (e) trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, can thiệp hoặc phá vỡ bất kỳ bản quyền hoặc cơ chế bảo vệ kỹ thuật nào khác hoặc thiết kế ngược, dịch ngược, tháo rời, hoặc theo bất kỳ cách nào khác giải mã tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web hoặc bất kỳ phần mềm hoặc công nghệ phần hình thành nội dung của nó; (f) đăng hoặc truyền dữ liệu tạo thành tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại không được yêu cầu hoặc trái phép hoặc bất kỳ thư rác, thư rác hoặc thư dây chuyền nào; (g) đăng hoặc truyền tải dữ liệu hoặc nội dung có thể bị coi là hành vi phạm tội, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc có thể vi phạm pháp luật; (h) sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ để thu thập địa chỉ, gửi thư rác hoặc vi phạm các Điều khoản Sử dụng này hoặc Chính sách Bảo mật; (i) sử dụng bất kỳ trình thu thập dữ liệu, rô bốt hoặc tác nhân tự động hoặc điện tử nào khác để giám sát hoặc sao chép các trang web hoặc bất kỳ nội dung nào từ Trang web hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Trang web; (j) thực hiện bất kỳ thao tác nào hoặc sử dụng bất kỳ chương trình hoặc thiết bị nào có thể dẫn đến hoặc nhằm mục đích can thiệp vào hoạt động và chức năng của Trang web hoặc làm tắt, quá tải hoặc áp đảo Trang web; hoặc (k) sao chép, tái xuất bản hoặc phân phối lại bất kỳ phần nào của Trang web, bao gồm bằng cách lưu vào bộ nhớ đệm, đóng khung hoặc các phương tiện tương tự, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nanoleaf.

Thông tin cá nhân

Khi sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư của Nanoleaf, được kết hợp bằng cách tham chiếu cũng như hình thành một phần không thể tách rời trong Điều khoản Sử dụng. Bằng cách đồng ý với Điều khoản sử dụng hoặc cách sử dụng Trang web, bạn hoàn toàn đồng ý với hoạt động thu thập, lưu trữ, sử dụng cũng như tiết lộ thông tin, bao gồm Thông tin cá nhân, dựa theo Chính sách bảo mật. Bạn tuyên bố và đảm bảo với Nanoleaf rằng bạn có toàn quyền, thẩm quyền cũng như được ủy quyền hoàn toàn để cung cấp cho Nanoleaf bất kỳ hay toàn bộ Dữ liệu đăng ký (bao gồm Thông tin cá nhân) cho mục đích của Điều khoản Sử dụng này. Ngoài ra, Nanoleaf được ủy quyền, được phép sử dụng dữ liệu như vậy trong phạm vi được cung cấp dựa theo các Điều khoản Sử dụng này.

Sử dụng Cookie

Bạn đồng ý rằng Nanoleaf có quyền theo dõi, xem xét quá trình sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn theo thời gian cũng như sử dụng “cookie”, “tệp nhật ký” và “dữ liệu duyệt web” theo quy định của Chính sách bảo mật.

Phí và Lệ phí đăng ký

Việc bạn sử dụng các Dịch vụ nhất định có thể phải chịu phí đăng ký đối với các Dịch vụ được tiết lộ cho bạn trong quá trình đăng ký hoặc gia hạn lần đầu đối với các Dịch vụ đó và phải trả theo các điều khoản và điều kiện của điều khoản sử dụng đặc biệt áp dụng cho các Dịch vụ đó.

Hỗ trợ

Nanoleaf có thể tùy ý và không có nghĩa vụ phải làm hay tuân theo giới hạn của Điều khoản Sử dụng này (hoặc có thể được đăng trên Trang web tùy từng thời điểm) đồng thời hỗ trợ bạn khắc phục sự cố liên quan đến việc sử dụng Trang web cũng như các Dịch vụ.

Trang web và Dịch vụ được Cung cấp “NGUYÊN TRẠNG”

BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TRANG WEB, DỊCH VỤ, NỘI DUNG CÔNG TY, THÔNG TIN, DỮ LIỆU CŨNG NHƯ TÀI LIỆU KHÁC CÓ TRÊN TRANG WEB HOẶC ĐƯỢC CUNG CẤP LÀM MỘT PHẦN DỊCH VỤ DƯỚI DẠNG “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “HIỆN CÓ”, NGOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CUNG CẤP RÕ RÀNG TRONG TÀI LIỆU NÀY, ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, THÌ CÔNG TY CẦN TỪ CHỐI RÕ RÀNG TOÀN BỘ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN CỦA DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC HOẶC TỰ NHIÊN NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BẤT KỲ PHÁT SINH QUY TẮC/LUẬT LỆ LUẬT PHÁP NÀO, TỪ KHÓA HỌC GIAO DỊCH HOẶC SỬ DỤNG TRONG THƯƠNG MẠI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ ĐẢM BẢO HOẶC ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý NÀO, BẤT KỲ ĐIỀU KIỆN HOẶC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, QUYỀN CŨNG NHƯ KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA, BẤT KỲ ĐIỀU KIỆN HOẶC BẢO ĐẢM PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

CÔNG TY KHÔNG ĐƯA RA LỜI KHUYÊN HOẶC KHUYẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN HOẶC DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG CÔNG TY VÀ THỰC HIỆN BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG HAY KHÔNG HÀNH ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CÔNG TY (HOẶC DỊCH VỤ) BỞI BẠN HOẶC NGƯỜI KHÁC LÀ BỔN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT CỦA BẠN. CỤ THỂ CÔNG TY KHÔNG TUYÊN BỐ CŨNG NHƯ BẢO ĐẢM TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO (BAO GỒM VIỆC CUNG CẤP BẤT KỲ NỘI DUNG CÔNG TY NÀO) SẼ CHÍNH XÁC, TIN CẬY, TƯƠNG THÍCH VỚI MÁY TÍNH CỦA BẠN HAY HOÀN THIỆN HOẶC SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN MỘT LỖI HOẶC CƠ SỞ LỖI KHÔNG ĐÚNG, KỊP THỜI HOẶC BẤT KỲ LỖI NÀO CÓ THỂ HOẶC SẼ ĐƯỢC SỬA HOẶC RẰNG BẤT KỲ DỊCH VỤ, NỘI DUNG CÔNG TY, DỮ LIỆU HAY KẾT QUẢ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA BẠN HOẶC RẰNG TRANG WEB VÀ MÁY CHỦ KHÔNG CÓ VIRUS MÁY TÍNH VÀ CÁC YẾU TỐ CÓ HẠI KHÁC.

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CÔNG TY KHÔNG KIỂM SOÁT BẤT KỲ THÔNG TIN, SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ NÀO DO BÊN THỨ BA CUNG CẤP TRÊN HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB. TRỪ KHI CÓ THỎA THUẬN KHÁC BẰNG VĂN BẢN, CÔNG TY VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC ĐẠI DIỆN CHO TÍNH CHÍNH XÁC, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ, TÍNH ĐẦY ĐỦ, ĐỘ TIN CẬY HOẶC HỮU ÍCH CỦA NỘI DUNG HOẶC SẢN PHẨM ĐƯỢC PHÂN PHỐI HOẶC CUNG CẤP BỞI CÁC BÊN THỨ BA THÔNG QUA TRANG WEB.

NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI TRANG WEB, CÁC DỊCH VỤ HOẶC VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN, HƯỚNG DẪN, THỰC HÀNH HOẶC CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH TRANG WEB VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ MÀ BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA MÌNH LÀ SẼ NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ.

Trách nhiệm hữu hạn

LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI QUÉBEC CẤM KHÔNG QUY ĐỊNH NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC GIÚP NGƯỜI MUA TRÁNH KHỎI HẬU QUẢ HOẶC HÀNH ĐỘNG DO CHÍNH MÌNH GÂY RA. NẾU BẠN LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG SỐNG TẠI QUÉBEC, ĐIỀU KHOẢN 14 NÀY KHÔNG ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI GIÚP CÔNG TY HOẶC (CÁC) NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA MÌNH TRÁNH KHỎI BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO CỦA CÔNG TY.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC VỚI BẤT KỲ BÊN NÀO KHÁC VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT, CHI PHÍ HOẶC THIỆT HẠI NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC HOẶC BẢN CHẤT NÀO PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG (HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG) TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA CÔNG TY HOẶC NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA (BẤT KỂ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG HOẶC LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, BAO GỒM VI PHẠM HỢP ĐỒNG, SAI PHẠM, SƠ SUẤT, VỐN CHỦ SỞ HỮU, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT, THEO QUY ĐỊNH HOẶC THEO CÁCH KHÁC VÀ BẤT KỂ XẢY RA VI PHẠM CƠ BẢN HOẶC KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH THIẾT YẾU) TỔNG CỘNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO CÔNG TY ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ TRONG KHOẢNG THỜI GIAN 30 NGÀY NGAY TRƯỚC NGÀY YÊU CẦU CỦA BẠN.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BẤT KỲ CÔNG TY, GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, CỔ ĐÔNG, BÊN LIÊN KẾT, ĐẠI LÝ VÀ NHÀ THẦU BÊN THỨ BA, NHÀ CUNG CẤP VÀ NHÀ CẤP PHÉP (GỌI CHUNG LÀ “CÁC BÊN CỦA CÔNG TY”) SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, ĐỂ CẢNH BÁO, DO HẬU QUẢ, NGẪU NHIÊN HOẶC GIÁN TIẾP DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC HOẶC TÍNH CHẤT NÀO PHẢI GÁNH CHỊU HOẶC PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC VIỆC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ (BAO GỒM BẤT KỲ HÌNH THỨC LIÊN QUAN NÀO VỚI VIỆC TRUYỀN TẢI HAY TẢI XUỐNG HAY LƯU TRỮ BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO, HOẶC GỬI ĐẾN HAY TỪ TRANG WEB, HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HAY PHỤ THUỘC VÀO BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA CÔNG TY, HOẶC THÔNG TIN HAY DỮ LIỆU KHÁC CÓ TRÊN HOẶC ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ, HOẶC MẤT MÁT HAY HƯ HỎNG TỆP TIN HAY DỮ LIỆU, HOẶC BẤT KỲ CHI PHÍ NÀO ĐỂ KHÔI PHỤC HAY TÁI TẠO BẤT KỲ TỆP TIN HAY DỮ LIỆU NÀO, HOẶC TÌNH TRẠNG MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG SẴN SÀNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỊCH VỤ, HOẶC BẤT KỲ TÌNH TRẠNG GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT DOANH THU, LỢI NHUẬN HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI KINH TẾ NÀO KHÁC) GÂY RA DƯỚI MỌI CÁCH THỨC, CŨNG NHƯ HÌNH THỨC HAY NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG BẤT KỲ VÀ TÌNH TRẠNG CÓ THỂ LƯỜNG TRƯỚC ĐƯỢC HAY KHÔNG, NGAY CẢ KHI CÁC BÊN CỦA CÔNG TY HOẶC BẤT KỲ BÊN NÀO TRONG SỐ HỌ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC HOẶC LẼ RA PHẢI BIẾT ĐƯỢC MỘT CÁCH HỢP LÝ VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ.

RỦI RO TOÀN BỘ ĐỐI VỚI KẾT QUẢ VÀ HIỆU SUẤT VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB, DỊCH VỤ VÀ BẤT KỲ HỖ TRỢ NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP LÀ DO BẠN ĐÁNH GIÁ.

Nanoleaf sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ trường hợp không thực hiện nghĩa vụ dưới đây khi lỗi xảy ra do bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Nanoleaf, bao gồm nhưng không giới hạn về lỗi hoặc xuống cấp về máy móc, điện tử hoặc truyền thông.

Các điều khoản và điều kiện của Điều khoản Sử dụng giới hạn trách nhiệm pháp lý này phản ánh sự phân bổ rủi ro một cách tự nguyện đã được thông báo; sự phân bổ đó thể hiện một phần quan trọng của các Điều khoản Sử dụng. Bạn đồng ý rằng các giới hạn về trách nhiệm pháp lý được quy định trong Điều khoản Sử dụng này là công bằng và hợp lý trong nhiều trường hợp.

Bồi thường

Ngoại trừ trường hợp bạn cư trú tại Québec, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giảm thiệt hại cho các Bên của Nanoleaf khỏi hoặc chống lại khiếu nại, hành động, yêu cầu, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí, phí tổn mà những người đó phải gánh chịu, bao gồm nhưng không giới hạn, pháp lý hợp lý, phí kế toán, cáo buộc hoặc kết quả, trực tiếp cũng như gián tiếp, từ: (a) vi phạm các Điều khoản Sử dụng; (b) truy cập vào Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ; và (c) cung cấp Nội dung Người dùng, Dữ liệu Đăng ký hoặc tiết lộ khác cho Nanoleaf về thông tin/dữ liệu khác cũng như việc Nanoleaf hoặc Bên Nanoleaf khác sử dụng thông tin/dữ liệu tương tự được quy định dưới đây.

Nhãn hiệu

Toàn bộ tên, logo và nhãn hiệu về sản phẩm, thương hiệu cũng như công ty được hiển thị trên Trang web hoặc được sử dụng liên quan đến Dịch vụ là nhãn hiệu của Nanoleaf (hoặc nhà cung cấp, doanh nghiệp đối tác, bên cấp phép của bên thứ ba). Nghiêm cấm sử dụng các nhãn hiệu xuất hiện trên Trang web hoặc liên quan đến Dịch vụ mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Nanoleaf hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu thích hợp.

Phạm vi Quốc gia

LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI QUÉBEC CẤM KHÔNG THEO BẤT KỲ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT NÀO KHÁC NGOÀI LUẬT CỦA QUÉBEC VÀ LUẬT LIÊN BANG CỦA CANADA. NẾU BẠN LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG SỐNG TẠI QUÉBEC, KHÔNG ÁP DỤNG PHẦN QUY TẮC ĐẰNG SAU.

Trang web được quản lý bởi Nanoleaf từ một trang web được đặt tại Ontario, Canada. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Trang web và tất cả các thông tin liên lạc, truyền tải và giao dịch liên quan đến Trang web và việc cung cấp Dịch vụ sẽ được coi là đã diễn ra tại Tỉnh bang Ontario, Canada. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng này sẽ được quản lý độc quyền, phân tích và giải thích theo luật của Tỉnh bang Ontario, Canada và luật liên bang của Canada áp dụng tại đó và luật của Tỉnh bang Ontario là luật phù hợp. Bạn khẳng định chắc chắn về thẩm quyền độc quyền của các Tòa án Tỉnh bang Ontario về tất cả các vấn đề và tranh chấp phát sinh dưới đây.

Bạn đồng ý hoàn toàn rằng, trong trường hợp có tranh chấp theo Điều khoản sử dụng này và tranh chấp đó được giải quyết tại tòa án pháp luật, thì tranh chấp đó sẽ không được giải quyết khi bồi thẩm đoàn xét xử và bạn từ bỏ mọi quyền xét xử của bồi thẩm đoàn.

Khước từ

Nanoleaf không trì hoãn hay bỏ sót việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc quyền lực nào mà công ty có theo Điều khoản Sử dụng hoặc phản đối việc không thực hiện bất kỳ giao ước nào của bạn một cách kịp thời và đầy đủ, sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc quyền lực nào như vậy hoặc được hiểu là như một sự từ bỏ bất kỳ vi phạm tiếp theo hoặc bất kỳ giao ước nào khác. Mọi văn bản khước từ của Nanoleaf phải có chữ ký của đại diện được ủy quyền của Nanoleaf.

Hợp đồng tổng thể

Các Điều khoản Sử dụng này cùng với bất kỳ Điều khoản Dịch vụ hiện hành nào, cấu thành thỏa thuận giữa bạn và Nanoleaf vì nó liên quan đến việc truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ cũng như chủ đề của Điều khoản Sử dụng này và thay thế tất cả các điều khoản trước đó hoặc các thỏa thuận, đàm phán, đại diện và đề xuất đương thời, bằng văn bản hoặc bằng lời nói giữa Nanoleaf và bạn.

Diễn giải

Trong các Điều khoản sử dụng này: (a) xuyên suốt Điều khoản sử dụng này những từ biểu thị số ít bao gồm số nhiều và ngược lại; (b) mọi cách sử dụng từ “bao gồm” có nghĩa là “bao gồm, nhưng không giới hạn,”; (c) tất cả các số tiền đô la là đơn vị tiền tệ của Canada trừ khi có quy định rõ ràng khác; (d) việc phân chia các Điều khoản sử dụng này thành các phần, tiểu mục riêng biệt và việc chèn các tiêu đề chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến việc xây dựng hoặc diễn giải các Điều khoản sử dụng này; (e) các từ hoặc chữ viết tắt có ý nghĩa phổ biến hoặc thương mại được sử dụng ở đây phù hợp với các ý nghĩa đã được thừa nhận của chúng; và (f) bạn và Nanoleaf đồng ý rằng các Điều khoản sử dụng này sẽ không được hiểu là có lợi hoặc chống lại bất kỳ bên nào do mức độ ảnh hưởng mà bất kỳ bên nào hoặc các cố vấn chuyên nghiệp của bên đó đã tham gia vào việc soạn thảo các Điều khoản sử dụng này.

Hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này bị tòa án có thẩm quyền cho rằng không hợp lệ hoặc không thể thi hành về bất kỳ khía cạnh nào, thì các điều khoản còn lại của Điều khoản sử dụng này hoặc việc áp dụng các điều khoản đó cho những đối tượng hoặc trường hợp khác mà không liên quan đến các điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì sẽ không bị ảnh hưởng, và mỗi điều khoản như vậy của Điều khoản sử dụng này sẽ có giá trị và có hiệu lực thi hành trong phạm vi được pháp luật cho phép.

Tài liệu điện tử

Tài liệu điện tử này và tất cả các tài liệu điện tử khác được đề cập hoặc tập hợp ở đây: (a) được coi là cho các mục đích là “văn bản” hoặc “trong văn bản”, và tuân thủ tất cả các yêu cầu về luật định, hợp đồng và các yêu cầu pháp lý khác đối với một văn bản; và (b) có hiệu lực pháp lý như một thỏa thuận đã ký. Phiên bản in của các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng pháp lý hoặc tố tụng hành chính dựa trên hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này ở phạm vi tương tự và tuân theo các điều kiện giống như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác ban đầu được tạo ra và duy trì ở dạng in.

Tuân thủ luật pháp

Ngoài việc tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này, bạn cần đồng ý chỉ sử dụng Trang web và Dịch vụ với mục đích hợp pháp, nhất quán với luật cũng như quy định hiện hành của địa phương, quốc gia, quốc tế, bao gồm luật về quyền riêng tư và thông tin cá nhân. Trang web hay bất kỳ Dịch vụ nào sẽ không được sử dụng ở mọi nơi, mọi mức độ, việc sử dụng đó bị pháp luật nghiêm cấm. Việc sử dụng Trang web ở bất kỳ nơi đâu tùy thuộc vào mức độ bạn tuân thủ các luật cũng như quy định hiện hành có thể áp dụng cho bạn. Bạn đồng ý và xác nhận hoàn toàn tuân thủ luật pháp thuộc (các) thẩm quyền xét xử khi sử dụng Trang web, đồng thời bạn không bị cấm sử dụng Trang web do bất kỳ hạn chế nào và bạn nhận được sự đồng ý, phê duyệt bắt buộc hoặc cần thiết một cách hợp lý.

Chấm dứt hợp đồng

Nanoleaf có toàn quyền chấm dứt các Điều khoản Sử dụng cũng như quyền sử dụng và truy cập Trang web và Dịch vụ của bạn nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, các tuyên bố bãi bỏ trách nhiệm, giới hạn trách nhiệm pháp lý, chấm dứt, các điều khoản diễn giải cũng như sự bảo đảm và bồi thường của bạn sẽ vẫn tồn tại sau khi Điều khoản Sử dụng này chấm dứt. Nếu Nanoleaf chấm dứt tài khoản của bạn hoặc quyền sử dụng, truy cập vào Trang web và/hoặc bất kỳ Dịch vụ nào do vi phạm Điều khoản Sử dụng này, Nanoleaf không bắt buộc phải hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào đã trả trước, nếu có, để sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào. Nanoleaf cũng có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web mà không cần thông báo vì bất kỳ lý do gì vào bất cứ lúc nào, và bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào bạn đã trả trước. Nếu có trường hợp như vậy, bạn sẽ được hoàn trả theo cơ sở tỷ lệ.

Liên hệ/Thông báo

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng, cần cung cấp thông báo hay liên lạc với Nanoleaf theo Điều khoản Sử dụng, vui lòng liên hệ Nanoleaf, hoặc giao hàng tận nơi, chuyển phát nhanh, chuyển qua bưu điện đến Nanoleaf tọa lạc tại 100 Front St E, Tầng 4, Toronto, ON M5A 1E1, Canada. Nanoleaf sẽ thông báo hoặc liên lạc với bạn qua Trang web và bạn chấp thuận những thông báo đó sẽ cấu thành thông báo cho dù bạn có thực sự truy cập thông báo hay không.

Chuyển nhượng

Các Điều khoản Sử dụng này mang tính cá nhân và bạn không thể chuyển nhượng, chuyển giao hay cấp phép lại trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nanoleaf. Nanoleaf có thể chuyển nhượng, chuyển giao hoặc ủy quyền bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào dưới đây mà không cần sự đồng ý của khách hàng.

Nhật ký sửa đổi

Ngày đăng: 07 Tháng Mười Hai 2017

Ngày có hiệu lực: 01 Tháng Hai 2018

Địa chỉ mới của trụ sở chính của công ty đã được thêm vào trong bản cập nhật ngày 05/08/2020.

Hello, Traveller! Hallo Reisender! Bonjour voyageur ! Halo, Wisatawan! Ciao, Viaggiatore! ようこそ、旅行者の皆様。 안녕하세요, 여행자 여러분들! สวัสดีนักเดินทาง! Xin chào, khách du lịch! 您好,喜愛旅行的各位!

We think there might be a better match for your location and language :) You can set these below for local prices and the fastest delivery. Wir glauben, dass es für Ihren Standort und Ihre Sprache eine bessere Übereinstimmung geben könnte :) Diese können diese unten einstellen, um lokale Preise und die schnellste Lieferung zu erhalten. Nous pensons qu’il pourrait y avoir de meilleurs résultats correspondant à votre emplacement et à votre langue :) Vous pouvez les préciser ci-dessous pour avoir une idée sur les prix locaux et les meilleurs délais de livraison. Kami pikir mungkin ada kecocokan yang lebih baik untuk lokasi dan bahasa Anda :) Anda dapat mengaturnya di bawah ini untuk harga lokal dan pengiriman tercepat. Potrebbe esserci una corrispondenza migliore per la località e la lingua da te scelta :) Impostale qui sotto per i prezzi a livello locale e una consegna più rapida. お客様の地域や言語によりピッタリのウェブページをお選びください :)以下から、現地の価格や最短の配信をご設定いただけます。 귀하의 위치와 언어에 더 적합한 매치가 있으리라 생각합니다. 지역 금액 및 가장 빠른 배송을 위해 귀하는 위치와 언어를 아래에서 설정할 수 있습니다. เราพบว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับที่อยู่และภาษาของคุณ คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลเหล่านี้ด้านล่างสำหรับราคาท้องถิ่นและเวลาจัดส่งที่เร็วที่สุด Chúng tôi nghĩ rằng có thể có sự phù hợp tốt hơn cho vị trí và ngôn ngữ của bạn :) Bạn có thể đặt những điều này bên dưới để có giá địa phương và giao hàng nhanh nhất. 使用自己的位置和語言肯定更順手吧:)您可以在下方設定這些選項,並取得當地價格與最快的交付。

giảm
Mã giảm giá sẽ được áp dụng* khi thanh toán.
*cho tất cả sản phẩm đủ điều kiện
Vui lòng thêm liên kết video
Yêu cầu hỗ trợ

Yêu cầu hỗ trợ

Chào mừng bạn đến với Nanoleaf Chat

Chào mừng bạn! Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng trò chuyện trực tiếp với bạn 24/7 và thường trả lời trong vòng 5 phút. Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem phần Hỗ trợ của chúng tôi để được giải đáp cho các câu hỏi thường gặp và hướng dẫn sửa chữa đơn giản!

Vui lòng điền vào trường nhập dưới đây.
Đã xảy ra sự cố, vui lòng thử lại.
Chào bạn! Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi, bạn đang được kết nối với .
đang gõ