Chọn đơn vị tiền tệ
 • Hoa Kỳ
  Đô la Mỹ
  USD (US$)
 • Quốc tế
  Đô la Hồng Kông
  HKD (HK$)
 • Ấn Độ
  Rupee Ấn Độ
  INR (₹)
 • Indonesia
  Rupiah Indonesia
  IDR (Rp)
 • Nhật Bản
  Yên Nhật
  JPY (¥)
 • Triều Tiên
  Won Hàn Quốc
  KRW (₩)
 • Malaysia
  Ringgit Malaysia
  MYR (RM)
 • Philippines
  Peso Philippine
  PHP (₱)
 • Singapore
  Đô la Singapore
  SGD (S$)
 • Thái Lan
  Baht Thái
  THB (฿)
 • Đài Loan
  Đô la Đài Loan
  TWD (NT$)
 • Việt Nam
  Việt Nam Đồng
  VND (₫)
Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn trống
Tổng phụ
0
Kiếm điểm trong giỏ hàng:
+6190 điểm
?
đã được thêm vào giỏ hàng của bạn!
đã xoá. đã được thêm vào giỏ hàng của bạn!
đã xóa khỏi giỏ hàng của bạn!
hoàn tác

Cảm hứng thiết kế

Bộ lọc
Thông thoáng
Shapes
Chủ đề
Số lượng ô đèn
 • -
 • Acorn
  Triangles
  Kích thước:18" x 24" | 7 ô
 • Cây Alpine
  Triangles
  Kích thước:18" x 24" | 7 ô
 • Angelfish
  Mini Triangles
  Kích thước:12" x 9" | 5 ô
 • Con vượn
  Hexagons
  Kích thước:24" x 36" | 8 ô
 • Arch
  Hexagons
  Kích thước:48" x 36" | 5 ô
 • Asteroid
  Hexagons
  Kích thước:54" x 33" | 9 ô
 • Con ong
  Mixed
  Kích thước:20" x 24" | 10 ô
 • Hoa
  Mixed
  Kích thước:23" x 12" | 8 ô
 • Thuyền xanh
  Mini Triangles
  Kích thước:9" x 8" | 5 ô
 • Bouquet
  Triangles
  Kích thước:27" x 24" | 7 ô
 • Bubble Blowing
  Mixed
  Kích thước:37" x 32" | 10 ô
 • Buffet
  Mixed
  Kích thước:37" x 20" | 12 ô
 • Cactus
  Mixed
  Kích thước:18" x 20" | 8 ô
 • Candlestick
  Mixed
  Kích thước:23" x 20" | 8 ô
 • Kẹo
  Triangles
  Kích thước:47" x 27" | 18 ô
 • Thú nuôi
  Mixed
  Kích thước:41" x 28" | 19 ô
 • Bục xiếc
  Mixed
  Kích thước:18" x 12" | 8 ô
 • Hoa hồng leo
  Mixed
  Kích thước:21" x 28" | 11 ô
 • Bánh sừng bò
  Triangles
  Kích thước:47" x 18" | 12 ô
 • Vương miện
  Hexagons
  Kích thước:19" x 32" | 9 ô
 • Dolphin
  Triangles
  Kích thước:32" x 27" | 10 ô
 • Dove
  Triangles
  Kích thước:21" x 24" | 7 ô
 • Fiesta
  Mini Triangles
  Kích thước:28" x 12" | 15 ô
 • Cầu lửa
  Mixed
  Kích thước:50" x 20" | 10 ô
 • Con cá
  Triangles
  Kích thước:39" x 27" | 15 ô
 • Hồng hạc
  Mini Triangles
  Kích thước:23" x 12" | 15 ô
 • Bông hoa
  Mixed
  Kích thước:23" x 20" | 18 ô
 • Flower Basket
  Mixed
  Kích thước:37" x 20" | 10 ô
 • Ghost
  Hexagons
  Kích thước:57" x 51" | 27 ô
 • Harness
  Hexagons
  Kích thước:24" x 24" | 8 ô
 • Ngọn đồi
  Mixed
  Kích thước:27" x 16" | 8 ô
 • Hivemind
  Hexagons
  Kích thước:24" x 36" | 12 ô
 • Ice Castle
  Mixed
  Kích thước:28" x 16" | 8 ô
 • Ice Cube
  Mixed
  Kích thước:18" x 12" | 8 ô
 • Iceberg
  Mixed
  Kích thước:23" x 12" | 8 ô
 • Jellyfish
  Mixed
  Kích thước:34" x 28" | 17 ô
 • Jester
  Mixed
  Kích thước:28" x 24" | 11 ô
 • Jupiter
  Hexagons
  Kích thước:54" x 33" | 9 ô
 • Ladder
  Triangles
  Kích thước:62" x 16" | 13 ô
 • Leprechaun
  Mini Triangles
  Kích thước:9" x 8" | 5 ô
 • Level Up
  Mini Triangles
  Kích thước:21" x 20" | 15 ô
 • Lighting Bolt
  Triangles
  Kích thước:23" x 39" | 10 ô
 • Hàng
  Hexagons
  Kích thước:48" x 36" | 5 ô
 • Tàu thủy
  Hexagons
  Kích thước:24" x 24" | 8 ô
 • Gà con
  Mini Triangles
  Kích thước:8" x 12" | 5 ô
 • Meteor Shower
  Hexagons
  Kích thước:39" x 25" | 7 ô
 • Núi
  Mixed
  Kích thước:36" x 24" | 17 ô
 • Núi 2
  Mixed
  Kích thước:32" x 20" | 11 ô
 • Moutains
  Mixed
  Kích thước:28" x 16" | 8 ô
 • Nest
  Hexagons
  Kích thước:24" x 36" | 8 ô
 • OK, BẮT ĐẦU NÀO!
  Mini Triangles
  Kích thước:19" x 16" | 15 ô
 • Pendant
  Hexagons
  Kích thước:19" x 32" | 8 ô
 • Poolside
  Mini Triangles
  Kích thước:30" x 20" | 25 ô
 • Bí ngô
  Hexagons
  Kích thước:62" x 46" | 22 ô
 • Pyramids
  Mixed
  Kích thước:18" x 20" | 8 ô
 • Recliner
  Mixed
  Kích thước:37" x 24" | 12 ô
 • Reflecting Moutains
  Mixed
  Kích thước:36" x 20" | 17 ô
 • Riptide
  Hexagons
  Kích thước:54" x 33" | 8 ô
 • Tên lửa
  Mixed
  Kích thước:24" x 36" | 12 ô
 • Tên lửa 2
  Mixed
  Kích thước:20" x 27" | 11 ô
 • Roundtable
  Mixed
  Kích thước:32" x 20" | 10 ô
 • Sailboat
  Triangles
  Kích thước:27" x 16" | 7 ô
 • Seagull
  Triangles
  Kích thước:27" x 16" | 7 ô
 • Slug
  Mini Triangles
  Kích thước:12" x 8" | 5 ô
 • Snail
  Triangles
  Kích thước:12" x 8" | 5 ô
 • Snail
  Mini Triangles
  Kích thước:12" x 8" | 5 ô
 • Space Rover
  Mixed
  Kích thước:24" x 28" | 10 ô
 • Splatter
  Hexagons
  Kích thước:24" x 24" | 9 ô
 • Starburst
  Triangles
  Kích thước:32" x 24" | 10 ô
 • Bức tượng
  Mixed
  Kích thước:30" x 20" | 11 ô
 • Hoa hướng dương
  Mixed
  Kích thước:23" x 32" | 17 ô
 • Talon
  Hexagons
  Kích thước:24" x 36" | 8 ô
 • Tea
  Hexagons
  Kích thước:54" x 33" | 5 ô
 • Tempura Shrimp
  Mixed
  Kích thước:30" x 20" | 8 ô
 • The HeX
  Hexagons
  Kích thước:24" x 36" | 9 ô
 • Đại nhảy vọt
  Hexagons
  Kích thước:48" x 36" | 7 ô
 • The Lounger
  Hexagons
  Kích thước:19" x 32" | 7 ô
 • The Mogul
  Hexagons
  Kích thước:48" x 36" | 7 ô
 • The Parallelogram
  Hexagons
  Kích thước:19" x 32" | 15 ô
 • The Pufferfish
  Hexagons
  Kích thước:24" x 36" | 15 ô
 • The Pup
  Hexagons
  Kích thước:54" x 33" | 7 ô
 • Độc giả
  Hexagons
  Kích thước:48" x 36" | 15 ô
 • The Roadmap
  Hexagons
  Kích thước:19" x 32" | 16 ô
 • The Runner
  Hexagons
  Kích thước:19" x 32" | 10 ô
 • The Sine
  Hexagons
  Kích thước:24" x 24" | 7 ô
 • The Skydiver
  Hexagons
  Kích thước:19" x 32" | 15 ô
 • Trang trình chiếu
  Hexagons
  Kích thước:24" x 24" | 15 ô
 • The Spectacle
  Hexagons
  Kích thước:54" x 33" | 16 ô
 • The Stagger
  Hexagons
  Kích thước:48" x 36" | 18 ô
 • Tòa tháp
  Mixed
  Kích thước:18" x 12" | 8 ô
 • Tower of Triangles
  Mixed
  Kích thước:41" x 16" | 17 ô
 • Triplet
  Hexagons
  Kích thước:48" x 36" | 9 ô
 • Tulip
  Mixed
  Kích thước:23" x 12" | 8 ô
 • Tulips
  Mixed
  Kích thước:28" x 32" | 10 ô
 • Hai hạt trong vỏ đậu
  Triangles
  Kích thước:51" x 25" | 16 ô
 • Cảm xúc
  Hexagons
  Kích thước:48" x 36" | 12 ô
 • Waterfall
  Mixed
  Kích thước:24" x 23" | 15 ô
 • Wave
  Hexagons
  Kích thước:24" x 24" | 12 ô
 • Whaley
  Mixed
  Kích thước:35" x 28" | 19 ô
 • Wiggle
  Hexagons
  Kích thước:24" x 24" | 5 ô
 • Wings
  Hexagons
  Kích thước:24" x 36" | 8 ô
 • Hiệu suất
  Hexagons
  Kích thước:54" x 33" | 9 ô
 • Zipper
  Triangles
  Kích thước:36" x 16" | 7 ô
  Hello, Traveller! Hallo Reisender! Bonjour voyageur ! Halo, Wisatawan! Ciao, Viaggiatore! ようこそ、旅行者の皆様。 안녕하세요, 여행자 여러분들! สวัสดีนักเดินทาง! Xin chào, khách du lịch! 您好,喜愛旅行的各位!

  We think there might be a better match for your location and language :) You can set these below for local prices and the fastest delivery. Wir glauben, dass es für Ihren Standort und Ihre Sprache eine bessere Übereinstimmung geben könnte :) Diese können diese unten einstellen, um lokale Preise und die schnellste Lieferung zu erhalten. Nous pensons qu’il pourrait y avoir de meilleurs résultats correspondant à votre emplacement et à votre langue :) Vous pouvez les préciser ci-dessous pour avoir une idée sur les prix locaux et les meilleurs délais de livraison. Kami pikir mungkin ada kecocokan yang lebih baik untuk lokasi dan bahasa Anda :) Anda dapat mengaturnya di bawah ini untuk harga lokal dan pengiriman tercepat. Potrebbe esserci una corrispondenza migliore per la località e la lingua da te scelta :) Impostale qui sotto per i prezzi a livello locale e una consegna più rapida. お客様の地域や言語によりピッタリのウェブページをお選びください :)以下から、現地の価格や最短の配信をご設定いただけます。 귀하의 위치와 언어에 더 적합한 매치가 있으리라 생각합니다. 지역 금액 및 가장 빠른 배송을 위해 귀하는 위치와 언어를 아래에서 설정할 수 있습니다. เราพบว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับที่อยู่และภาษาของคุณ คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลเหล่านี้ด้านล่างสำหรับราคาท้องถิ่นและเวลาจัดส่งที่เร็วที่สุด Chúng tôi nghĩ rằng có thể có sự phù hợp tốt hơn cho vị trí và ngôn ngữ của bạn :) Bạn có thể đặt những điều này bên dưới để có giá địa phương và giao hàng nhanh nhất. 使用自己的位置和語言肯定更順手吧:)您可以在下方設定這些選項,並取得當地價格與最快的交付。

  giảm
  Mã giảm giá sẽ được áp dụng* khi thanh toán.
  *cho tất cả sản phẩm đủ điều kiện
  Vui lòng thêm liên kết video
  Yêu cầu hỗ trợ

  Yêu cầu hỗ trợ

  Chào mừng bạn đến với Nanoleaf Chat

  Chào mừng bạn! Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng trò chuyện trực tiếp với bạn 24/7 và thường trả lời trong vòng 5 phút. Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem phần Hỗ trợ của chúng tôi để được giải đáp cho các câu hỏi thường gặp và hướng dẫn sửa chữa đơn giản!

  Vui lòng điền vào trường nhập dưới đây.
  Đã xảy ra sự cố, vui lòng thử lại.
  Chào bạn! Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi, bạn đang được kết nối với .
  đang gõ